Startpagina Varkens

Erkenning crisis in varkenssector wordt verlengd

De erkenning van de varkenssector als sector in crisis wordt verlengd tot eind dit jaar. De varkenshouders krijgen in 2022 een vrijstelling van verplichte FAVV-bijdragen. Ook de lijst met landen die ons varkensvlees weren na de varkenspestcrisis drie jaar geleden lijkt korter te worden. Open Vld-kamerlid Robby De Caluwé legde deze actiepunten 26 januari voor aan minister Clarinval. Die bevestigde de plannen uit te voeren. De minister komt daarmee tegemoet aan 3 vragen uit het actieplan dat Open Vld gisteren voorstelde. “Dit is hoopgevend nieuws voor de sector”, reageert Robby De Caluwé.

Leestijd : 3 min

Robby De Caluwé toonde zich zeer bezorgd over de toestand en vroeg andermaal actie van de minister in de richting van de zwaar noodlijdende varkenssector: “De prijzen blijven laag, de kosten hoog. De rekeningen en het mentaal welzijn in de varkenssector kleuren dieprood.”

Minister Clarinval bevestigde dat hij aan een vrijstelling van bijdragen voor het Sanitair Fonds van het FAVV werkt. Hier staat een bedrag van 3 miljoen euro tegenover. De minister wees er wel op dat Europa hiervoor nog instemming moet geven.

Verlenging erkenning en meer transparantie

Kamerlid De Caluwé drong ook aan op een verlenging van de erkenning als sector in crisis. “De huidige erkenning loopt eind maart af, maar tegen dan zal de crisis zeker nog niet opgelost zijn”, stelde hij. Minister Clarinval kondigde daarop aan dat hij een verlenging beoogt tot eind 2022. De erkenning als sector in crisis maakt het mogelijk dat varkenshouders in moeilijkheden gebruik kunnen maken van een aantal faciliteiten, zoals uitstel van betaling, vrijstelling of verlaging van de sociale bijdragen.

De minister wilde bovendien meer transparantie in de keten, door aan het prijzenobservatorium van de FOD Economie te vragen een actualisatie uit te voeren van de analyse van de varkensprijzen en de marges in de varkenssector. “Deze studie verwacht ik de komende dagen in mijn bezit te hebben”, stelde Clarinval. Meteen is dat ook een goede basis om het ketenoverleg te activeren.

Diplomatieke actie richting China

Met betrekking tot de export kondigde de minister aan dat er momenteel nog 10 landen zijn die hun markten voor Belgisch varkensvlees gesloten houden. De meeste landen sloten hun grenzen in 2018, na een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. Voor Taiwan en Australië waren er hoopvolle signalen: “Het FAVV heeft antwoorden op vragenlijsten bezorgd aan beide landen en hoopt hen snel tot andere inzichten te bewegen”, aldus Clarinval.

Andere landen, zoals China en Wit-Rusland blijven koppiger. Robby De Caluwé drong aan op een assertieve strategie naar China, omdat die markt voor onze varkenssector van groot belang is. Minister Clarinval gaf aan dat hij ook rekende op inspanningen vanuit de minister van Buitenlandse Zaken en de premier. Ook daar komt de minister tegemoet aan het actieplan van Open Vld.

Actieplan varkenshouders Open Vld

Robby De Caluwé reageerde alvast tevreden op de aankondigingen van de minister: “Het is hoopgevend dat de minister tegemoet komt aan een aantal van onze vragen die we in ons actieplan voor de varkenssector hebben gericht aan het federaal niveau. De erkenning van de sector in crisis, de vrijstelling van de FAVV-bijdragen en de inspanningen om de Chinese markt te heropenen moeten de sector hoop geven.”

De Caluwé beklemtoont ook de ernst van de crisis: “Ik heb zelf een aantal varkenshouders bezocht en ben geschrokken van de omvang van de problemen. We kunnen de sector niet aan zijn lot overlaten. Daarom hebben we ook een actieplan opgesteld, want korte termijnmaatregelen zijn noodzakelijk maar niet voldoende. De sector moet een structurele omslag krijgen. Ik reken daarvoor ook op de nieuwe brancheorganisatie Pork.be en de goede wil van alle schakels in het ketenoverleg. Hopelijk volgt de oplevering van de studie over de prijzen in de varkenssector zeer snel, zodat het ketenoverleg en het beleid op basis van de meest actuele informatie gerichte maatregelen kunnen nemen om de sector uit de crisis te trekken.”

Open Vld liet bovendien weten de sector te willen met een actieplan.

Lees ook in Varkens

“Belgische varkensketen is aaneenschakeling van koninkrijkjes”

Varkens Misschien moet de Vlaamse varkenssector geen angst hebben voor een inkrimping van het aantal varkens met bijvoorbeeld 20%. “Mogelijk maakt dat de sector net gezonder en leefbaarder voor wie overblijft.” Dat was een van de stellingen van Marc Cox van AgriSyst op de Pig Rentability Day in Waregem.
Meer artikelen bekijken