Startpagina Paarden

2022 als keerpunt voor de Europese paardensector?

De titel verwijst naar het thema van de jaarlijkse conferentie van European Horse Network en de MEP Horse Group, die eind november 2021 tal van prominente stakeholders uit de sector verzamelde.

Leestijd : 3 min

In Landbouwleven van 25 november 2021 werd de omvang van de paardensector in Vlaanderen benadrukt naar aanleiding van het nieuw monitoringsrapport van het departement Landbouw & Visserij. De jaarlijkse conferentie die hier aan bod komt, verzamelde naast Marc Wentein (Voorzitter van European Horse Network – EHS) en Hilde Vautmans (Voorzitter MEP Horse Group), o.a. Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie. Het drietal staat letterlijk en figuurlijk met beide voeten op de Europese paardengrond.

Europese paardenindustrie

De Europese paardenindustrie is een hele – uitermate goed beboterde – boterham. Op Europees niveau is het aandeel van de paardensector indrukwekkend, dankzij de aanwezigheid van 7 miljoen paardachtigen en van enorm veel ha begraasde grond. 800.000 mensen zijn werkzaam in de sector, die goed is voor een economisch impact van 100 miljard per jaar. De paarden zijn dus ook werkgevers par excellence. Een sprekend voorbeeld is het Belgisch bedrijf Hippomundo. Nog voor de Olympiade in Tokio vorig jaar van start ging, beschikte men dankzij Hippomundo reeds over een gedetailleerde studie, die het aantal Belgisch gefokte paarden weergaf. Daaruit bleek dat 29% van de Olympische springpaarden van Belgische oorsprong was. De meeste paarden (14) werden geleverd door BWP, 8 door Zangersheide en 4 door Studbook SBS. De resultaten van deze Olympische Spelen zijn intussen bekend en onze Belgische fokkerij speelde er de eerste viool, ook op wereldvlak, met BWP als beste stamboek van de wereld in 2021.

Gewone paardenmensen

Natuurlijk is er meer dan alleen topsport. Steeds meer mensen omringen zich met een of meer paarden op het platteland. Van grote over kleine fokker tot liefhebber. Deze mensen zijn al vaak overgelukkig met een lapje grond, dat niet langer grote landbouwbedrijven bekoort. Deze paardenmensen – paardenliefhebbers klinkt te simplistisch – staan dikwijls zelf in voor het winnen van hooi en stro, voor het onderhoud van hun land en gebouwen. Kortom ze staan zelf in voor een landelijke omgeving, aangepast aan de paardenhouderij. EHS en MEP geven de paardensector een stem in de EU, met een prangende vraag om een verlaagd en uniform btw-stelsel en de erkenning van paarden als landbouwdieren.

Vijf prioriteiten

De conferentie werd afgesloten met het ondertekenen van een memorandum met 5 prioriteiten voor de sector:

- Een verlaagd en uniform Europees btw-stelsel;

- De erkenning van paarden als landbouwdieren;

- Oplossingen voor het wolvenprobleem;

- Het verzekeren van een vlot transport voor paarden;

- Wetenschappelijke besluitvorming om de gezondheid en het welzijn van paarden te waarborgen en te bevorderen.

Verdiende aandacht van Europese beleidsmakers

“We delen allemaal dezelfde passie voor paarden.” Met deze woorden opende Ursula von der Leyen haar toespraak. Ze benadrukte dat tijdens de coronacrisis de mensen het belang van en het respect voor de natuur hebben herontdekt en dat de sector voor grote economische mogelijkheden zorgt. Bij het ontbreken van specifieke EU-maatregelen voor de paardensector beloofde von der Leyen haar volledige steun. Stephan Conter kwam ook aan het woord en drong aan op duidelijke regels voor de sector inzake taxatie. Hij benadrukte daarbij dat de paardensector zeer dicht aanleunt bij de landbouwsector. Denk daarbij aan weidebeheer, voedsel, fokkerij enzoverder. Een verlaging van het btw-tarief zou dus welkom zijn. Rudi Eerdekens, directeur van BWP, benadrukte de behoefte aan een Europese database, gezien we in België beschikken over een centrale databank voor registratie van de paardenidentificatie. Het samenbrengen van fokkerij en sport zou daarbij nuttig zijn.

Marc Wentein, voorzitter van European Horse Network, uitte als besluit zijn bezorgdheid over 2022: “Dit wordt een moeilijk jaar voor de paardensector in de EU. De Covid-pandemie is nog niet voorbij en we worden nog geconfronteerd met de Brexit-problematiek. De nieuwe EU-wetgeving inzake dierengezondheid (EU Animal Health) en de toekomstige regelgevingen inzake transport zullen voor tal van nieuwe aan te pakken situaties zorgen. European Horse Network houdt dus de vinger aan de pols om de belangen van de paardensector te verdedigen.”

Patricia Borgenon

Lees ook in Paarden

Dierenarts Cyr De Bourdeaud’huy in Maarkedal

Paarden In de trekpaardenwereld zijn het meestal dezelfde stallen die de voorpagina’s inpalmen. Daarom is het goed dat we eens een bezoek brengen aan de minder bekende fokkers, die toch in stilte onversaagd proberen te fokken volgens hun eigen manier van denken en doen. Zo kwamen we terecht bij dierenarts Cyr De Bourdeaud’huy in Maarkedal, dicht bij Oudenaarde.
Meer artikelen bekijken