Startpagina Economie

Vlasmarkt: neerwaartse druk op marges

In het meest recente marktbericht van het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) valt te lezen dat de vlassector relatief goed de coronacrisis doorstaan heeft. De mindere oogsten van 2020 (droogte) en 2021 (overvloedige neerslag) wogen/wegen tot dusver veel zwaarder door op de recente campagnes.

Leestijd : 2 min

Door de energiecrisis die we nu kennen blijft er een sterke druk op de marges van de vlasprijzen. Daarom zijn goede houdbare prijzen noodzakelijk stelt het ABV in zijn recentste nieuwsbrief. Alle productiefactoren (lonen, energie, …, machineinvesteringen) zullen ook in 2022 veel meer dan initieel ingeschat toenemen.

Rendabiliteit behouden

Om rendabiliteit te houden moeten daarom ook de verkoopsprijzen van de lange vezel op een niveau van vandaag kunnen worden behouden, klinkt het niet mis te verstaan bij ABV. De vlassector heeft dringend nood aan een normale groeite (ontkiemen van de zaden in het voorjaar) en oogst in 2022 om goede verkoopsprijzen blijvend te kunnen onderbouwen met een breed gamma aan diverse kwaliteiten.

Ook andere doorbraakprojecten voor de sector (precisielandbouw, CO2-landbouw, …, valorisatie van nevenstromen) zullen sneller dan gepland resultaten moeten opleveren. Alleen zo kan de sector ‘strategisch’ beschermd blijven voor ongewenste trends en een duurzame sector verzekeren voor de vele jonge bedrijfsleiders in de vlassector.

Lange vezel

Voor 2022 blijft de situatie voor Belgische lange vezel goed (zeker wat verkoopsprijzen betreft). De vraag vanuit de markt blijft tevens sterk, alleen het aanbod (wegens de mindere oogsten van de laatste 2 jaar) kan zowel kwalitatief als kwantitatief beter. De spreiding tussen verkoopsprijzen van vorige oogsten en prijzen van de meest recente oogst blijkt ook kleiner te worden. Los van pandemie-perikelen en oogst-perikelen lijkt de positieve en structurele omslag van de laatste 5 jaar ook hier notoir zichtbaar.

Korte vezel

Stockage van korte vezel blijkt vooral aan de Franse kant te gebeuren, de Belgische vlasser gaat duidelijk minder voor de stockage-optie en verkoopt hier aan lagere prijzen. De prijs van de korte vezel voor papier is verder dalend. Goede klodden kunnen aan een redelijke prijs blijven, echter een belangrijk aandeel van de voorbije oogst blijft duidelijk bestemd voor de papiermarkt.

Ook hier is kost en beperktheid van containertransport nog steeds een knelpunt van de internationale handel.

ABV, TD

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken