Belgische Mededingingsautoriteit voert huiszoeking uit in vleessector

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft een huiszoeking uitgevoerd in de vleessector.
De Belgische Mededingingsautoriteit heeft een huiszoeking uitgevoerd in de vleessector. - Foto: LBL

Auditeur-generaal Damien Gerard zegt dat “spelers uit de sector ons signalen hebben gegeven.” Mogelijk is er sprake van prijsafspraken, maar dat zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen. “Deze huiszoeking is een preliminaire stap in het onderzoek naar restrictieve mededingingspraktijken en loopt niet vooruit op de uitkomst van het lopende onderzoek”, luidt het voorzichtig.

Dit is nog maar een eerste stap, hoe lang het onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit precies zal duren is niet bekend. “Dat hangt af van verschillende elementen, zoals de graad van complexiteit, de mate van medewerking, de kwaliteit van het bewijsmateriaal,...”, illustreert Damien Gerard. De auditeur-generaal wijst er nog op dat eerlijke concurrentie binnen de agro-voedingssector één van de prioriteiten is voor de Belgische Mededingingsautoriteit. “Het is ook de eerste huiszoeking op eigen initiatief sinds de uitbraak van de coronapandemie, en dus wel een belangrijk signaal.”

Febev, de federatie van het Belgische Vlees, bevestigde in een persbericht dat er een huiszoeking heeft plaatsgevonden door de mededingingsautoriteit, in het kader van een lopend onderzoek. “We verlenen alle medewerking aan het onderzoek en zullen tijdens het verloop ervan niet verder ingaan op eventuele vragen”, aldus Febev.

Belga

Meest recent

Meest recent