Startpagina Edito

Edito: Kruip in je pen

Landbouwer, het is tijd om in je pen te kruipen, als je iets wil veranderen. Tot en met 17 juni krijg je de kans om je bezorgdheden te uiten en om adviezen te geven omtrent het ontwerp-PAS én het ontwerp-plan-MER. Doe dit doordacht, het gaat om je toekomst.

Leestijd : 2 min

Het kon op geen slechter moment vallen: net tijdens het drukke voorjaarswerk vraagt de overheid de landbouwer om zijn mening over een moeilijk onderwerp. Toch is het nuttig om hiervoor tijd te maken en om in je pen te kruipen.

Deze moeite kan renderen. De overheid moet bij dergelijke milieu-aangelegenheden immers rekening houden met de inspraak van het publiek om een besluit te nemen.

Het publiek slaat hier echt op iedereen! Het gaat hier niet enkel om betrokken boeren, ook sympathiserende plattelandsbewoners kunnen in hun pen kruipen. Dit gaat immers ook hen aan. Het is een open vraag wat er in hun omgeving gebeurt als de landbouw stilaan verdwijnt. Het landschap zal er alvast minder onderhouden en minder idyllisch uitzien, denken we. Minder landbouw en meer natuur betekent volgens ons meer everzwijnen die particuliere tuinen omwroeten en wolven die op rooftocht trekken. Is dat wat de bevolking wil? Of verkiest hij de zekerheid van lokale voedselproductie aan hoge kwaliteitsstandaarden?

De grote hamvraag bij veel landbouwers is: wat en hoe moet er geschreven worden in het bezwaarschrift? Vooreerst merken we op dat dit in ‘gewone’ taal kan, je moet geen jurist zijn om je opmerkingen te formuleren. Je brief schrijven met de hand raden we af. Een getypte brief leest vlotter, waardoor de boodschap beter overkomt. Ook het aantal binnengekomen geschriften zegt iets, al schept het maar de sfeer. Denk hier aan.

Als suggestie wijzen we op enkele items, waarrond je je bezwaarschrift kan opbouwen: grote twijfels bij de wetenschappelijke en juridische onderbouwing van het stikstofakkoord; om nog maar te zwijgen over de doeltreffendheid ervan. Het voorstel dat er nu is, lijkt dweilen met de kraan open op kosten van de belastingbetaler. Met geïmporteerde stikstof wordt amper rekening gehouden in het akkoord en er is een ongelijk speelveld tussen landbouw en andere sectoren. Een heel belangrijk aspect is de onhaalbaarheid en onbetaalbaarheid van het voorstel.

De kracht van de pen kan in deze zaak betekenen dat je een bezwaarschrift op maat van je bedrijf of dorp schrijft. Dat maakt het zoveel sympathieker, maar ook realistisch en uit het leven geschreven. We wensen je er alvast veel succes mee.

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Wederzijds begrip kan niet van één kant komen

Edito Dat de landbouw anders is dan andere sectoren, is voor menig burger nog steeds niet duidelijk. Nu het stikstofdossier meer dan ooit actueel is, komen eindelijk ook stemmen vanuit de buik van de sector in de nationale media. Het kan het (wederzijds) begrip enkel vooruithelpen.
Meer artikelen bekijken