Vlotte aardappelafzet genoteerd in februari en maart

De voorbije maanden kenden een goede aardappelafzet.
De voorbije maanden kenden een goede aardappelafzet. - Foto: LBL

Volgens het PCA is er in voornoemde maanden telkens 425.000 ton aardappelen geleverd vanuit de landbouwers richting handel/verwerkers. Mooi is dat dit getal hoger ligt dan dezelfde periode vorig jaar én het is 22% meer in vergelijking met het 5-jarige gemiddelde.

Zowel bij de vrije aardappelen als bij de contracten verliep de afzet vlot. De prijsstijging (tot 20 euro/100 kg op de vrije markt) verklaart mogelijk een deel van deze hogere afzet.

Zeker bij Fontane was de afzet zeer groot, zowel bij vrije Fontane als onder contract met een gemiddelde van 315.000 ton per maand. Ten opzichte van het 5-jarige gemiddelde spreken we zelfs over (bijna) een verdubbeling. De stijgende productie ligt natuurlijk ook aan de basis van deze grotere afzet, merkt het PCA op.

Na een grotere afzet van Challenger in het eerste deel van de winter, noteerde het PCA de voorbije 2 maanden een kleinere afzet dan gewoonlijk (30.000 ton per maand). De afzet van Bintje verliep zeer gelijkaardig aan die van het vorige seizoen, melden ze. Bij Innovator daarentegen verliep de afzet in februari-maart ietsje sneller in vergelijking met november-januari (49.000 ton/maand).

Als we de resterende voorraden in de volgende 3 maand afzetten betekent dit dat er elke maand ongeveer 540.000 ton aardappelen zullen afgeleverd worden. Het gemiddelde van de voorbije 5 jaar ligt op 520.000 ton per maand.

Terugblik

Kijken we even terug naar de start van het bewaarseizoen, dan zien we dat voor 15 november al 0,7 miljoen ton bewaaraardappelen werden afgeleverd, waarvan 65% onder contract. Samen met de vroege was dit goed voor bijna 1,0 miljoen ton. Dit betekende toch een daling van 12% ten opzichte van het meerjarig gemiddelde, volledig toe te schrijven aan de lagere afzet van contracten.

Omwille van de steeds groter wordende productie de voorbije jaren zien we wel een stijging in deze afzet van 26% ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde, met de grootste toename bij de vrije aardappelen.

Tussen 15 november en 1 februari verliep de afzet toch wat trager in vergelijking met het vijfjarig gemiddelde, zowel voor wat betreft de contracten als de vrije aardappelen.

PCA-TD

Meest recent

Meest recent