Edito: De melkboer versus de mazoutboer

De brandstoffenmarkt vertoont verrassende gelijkenissen met de land- en tuinbouwmarkten.
De brandstoffenmarkt vertoont verrassende gelijkenissen met de land- en tuinbouwmarkten. - Foto: TD

België kent een unieke situatie op de brandstoffenmarkt, zo leerden we in een verhelderend gesprek met Johan Mattart, algemeen directeur van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaren (Brafco). Toch is Brafco daar niet gelukkig mee. Er zijn situaties waarin brandstoffenhandelaren duurder inkopen dan verkopen. Uiteraard is dit niet goed voor de leefbaarheid van hun sector. Het liefst hebben ze een systeem waar aan de kostprijs nog een marge wordt toegevoegd om zo tot de verkoopprijs te komen.

We herkennen situaties in de brandstoffenhandel die de landbouwsector ook kent: producten worden verkocht onder de kostprijs, geen invloed op marges, al dan niet een overheidstussenkomst...

Het afschaffen van de maximumprijzen zal hoogstwaarschijnlijk niet leiden tot prijsdalingen aan de pomp, dus welke politicus gaat zich hiervoor engageren? Is het hem/haar waard om zich in te spannen voor de leefbaarheid van een beperkte sector (iets meer dan 350 handelaren), zonder groot electoraal voordeel. Integendeel, de publieke opinie kan zich zelfs tegen hem keren. Herkenbaar?

In de landbouwsector is het suiker- en melkquotum afgeschaft. Dit leidde tot op heden niet tot betere prijzen voor de producent. Ook in de landbouwsector is de overheid er nu als de dood voor om marktregulerend op te treden. Toch is er een verschil tussen melk en brandstof. Een melkkoe is iets anders dan een pomp op een olieveld. De melkkoe kan men niet zomaar naargelang de economische situatie meer of minder laten produceren. Is enige bescherming tegen de extreme grillen van de markt die de primaire producent van melk, aardappelen, graan, vlees of groenten ondervindt, dan toch niet wenselijk? Hij produceert immers voedsel en brandstof voor de mens.

Duidelijk is dat je zeker nu zelf actie moet ondernemen om je te beschermen tegen volatiliteit op de markten. Al biedt het maar een klein beetje bescherming: marktkennis en een doordacht aankoop- en verkoopbeleid kunnen soelaas brengen of kunnen je net de broodnodige ademruimte geven binnen je bedrijfsvoering, of je nu melk- of mazoutboer bent.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent