Startpagina Aardappelen

Areaal late aardappelrassen blijft gelijk

Begin april lieten 127 Vlaamse aardappeltelers in de enquête van het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) weten welk aardappelareaal en welke rassen zij het komende seizoen zullen telen.

Leestijd : 2 min

Nog niet alle telers kenden op op het moment van deze bevraging hun definitief areaal. Toch kan het PCA met de huidige gegevens een eerste voorzichtige schatting maken van het aardappelareaal 2022.

Het totaal areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen zou volgens de enquête stijgen met 2%. Dit brengt het areaal in Vlaanderen op ruim 50.000 ha. De stijging zou volgens de enquête hoofdzakelijk te vinden zijn bij de vroege rassen.

Vroege rassen

Binnen de enquête lijkt het areaal vroege rassen met 16,5% uit te breiden. Dit zou een toename betekenen van 1.000 ha, naar ruim 7.000 ha. Amora blijft binnen de enquête veruit het belangrijkste vroege ras (55%). Sinora en Anosta zijn goed voor respectievelijk 26 en 12%. Frieslander blijft al enkele jaren op de vierde plaats met de nodige schommelingen in het areaal.

Late friet

Het areaal van de halfvroege en late aardappelen zou volgens de peiling van het PCA weinig veranderen in vergelijking met 2021. Ze zien een zeer beperkte stijging van minder dan 1%.

Fontane blijft veruit het belangrijkste ras binnen de (midden-)late frietaardappelen en zou dit jaar een aandeel van 60% blijven innemen. De gemiddelde oppervlakte Fontane ligt in de enquête rond 29 ha/teler. Ruim de helft van het areaal Fontane zou onder contract geteeld worden. Dit zijn echter voorlopige cijfers, aangezien nog niet alle contractafspraken rond zijn.

Challenger, Markies, Bintje en Innovator worden binnen de enquête ongeveer evenveel uitgeplant; goed voor elk 5 à 7% van het areaal (midden-)late aardappelen. Van deze 4 rassen is het enkel Markies dat een lichte stijging in areaal laat optekenen. Opvallend is dat nog steeds een vijfde van alle telers binnen de enquête met (midden-)late aardappelen in hun teeltplan Bintje planten. Het gemiddelde areaal van Bintje ligt op 9,5 ha/teler. Het aantal telers met Markies of Innovator is echter op één hand te tellen.

Deze 4 rassen zijn samen met Fontane goed voor 88% van het areaal (midden-)late frietvariëteiten.

Chips

De enkele telers uit de enquête die chipsrassen in hun teeltplan opnemen, hebben de intentie om dit jaar net iets meer uit te planten. De rassen die binnen de enquête geteeld worden, zijn vooral VR808 en SH C 909, met daarnaast nog Brooke en Hermes.

PCA

Lees ook in Aardappelen

Zwarte markt pootaardappelen in Duitsland kreeg serieuze slag

Aardappelen De Duitse toezichthouder voor handhaving in de zaaizaad en pootgoed vermeerdering, STV te Bonn, heeft een schikking getroffen met een Nederlandse landbouwer uit het Overijsselse buurtschap Bruinehaar. Het is de uitkomst van de gerechtelijke procedure voor de Duitse regionale rechtbank te Braunschweig. De landbouwer werd beschuldigd van illegale handel in pootaardappelen
Meer artikelen bekijken