Startpagina Akkerbouw

Project ‘Partridge’: Europa helpt de patrijs er bovenop

De laatste jaren zijn verschillende akkervogelsoorten in Vlaanderen achteruit gegaan, zoals de veldleeuwerik en de patrijs. Dit komt omdat er steeds minder geschikt leefgebied is voor deze dieren, met onder andere nestgelegenheid. Om het tij te keren en met duurzame akkervogelpopulaties in het hoofd, werd het Europese Interreg North Sea Region project ‘Partridge’ opgestart.

Leestijd : 2 min

Niet alleen in Vlaanderen, ook in andere Europese landen zijn er steeds minder patrijzen en akkervogels. Het is daarom geen Vlaams project, want de insteek is duidelijk Europees. Organisaties uit Vlaanderen, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland zullen samenwerken om het project te doen slagen. Minister van Landbouw Joke Schauvliege: “Vele Europese lidstaten proberen een antwoord te vinden hoe biodiversiteit en landbouwactiviteiten - of ecologie en economie - kunnen samengaan. De Vlaamse partners zullen het concept van de projectmatige aanpak van de beheerovereenkomsten uittesten.”

De keuze voor de patrijs is daarenboven weloverwogen. Omdat de vogel veel vraagt van zijn omgeving, geeft het aantal patrijzen de mate van (akkervogel)biodiversiteit in het landbouw-ecosysteem weer. De beheermaatregelen voor patrijs zullen ook zijn voordelen geven naar andere akkervogels toe. Voor het project wordt ingezet op experimentele beheerovereenkomsten en -maatregelen en de verbetering van bestaande beheerovereenkomsten. Voorbeelden zijn keverbanken, het inzaaien van meerjarige bloemenmengsels, bijvoederen tijdens de winterperiode en het onder controle houden van predatorpopulaties.

Eén van de patrijsbevorderende maatregelen is het inzaaien van bloemenmengsels.
Eén van de patrijsbevorderende maatregelen is het inzaaien van bloemenmengsels.

In totaal worden tien gebieden ingericht met maatregelen om de patrijspopulaties te steunen. In Vlaanderen zijn er daarom twee demogebieden afgebakend, waaronder het gebied Ramskappelle polder in Nieuwpoort en de Isabella- en Kappellepolder te Assenede. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Agrobeheercentrum Eco², Inagro, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) zetten hun schouders onder het project en zullen samenwerken met de buitenlandse partners. Kennis- en ervaringsuitwisseling zullen een leidraad zijn in het project.

Landbouwers in de demogebieden worden ten volle bij het project betrokken, via onder andere agrobeheergroepen. “In Assenede staat de teller op 30 hectare onder beheerovereenkomst verspreid over tien landbouwers” ”, vertelt Paul Van der Sluys, afdelingshoofd Platteland en Mestbeleid van de Vlaamse Landmaatschappij. Samen met de landbouwers wordt gezocht naar oplossingen, worden ervaringen gedeeld, wordt samenwerking gestimuleerd,...

Het project zal starten op 28 september en loopt tot 31 december 2020. Doel is om tegen dan de akkerbiodiversiteit te doen stijgen met minstens 30 %, waaronder de patrijs. Moest men slagen in het opzet, dan zou dat kunnen leiden tot nieuwe beheerovereenkomsten, aangeboden door het VLM.

Benieuwd naar meer? In een volgende editie van Landbouwleven wordt een uitgebreid verslag gegeven over het ‘Partridge’ project.

M.V.

Lees ook in Akkerbouw

Kunnen er nog uien gezaaid worden?

Groenten Veel uien zijn momenteel nog niet uitgezaaid, zegt Jonas Bodyn van Viaverda, de fusie van de vroegere proefcentra voor aardappelteelt, groenteteelt en sierteelt. Enkel onder specifieke omstandigheden is het nog de moeite om de uien alsnog te zaaien.
Meer artikelen bekijken