Ruimer onttrekkingsverbod voor kwetsbare Limburgse waterlopen

Op basis van een advies van het Limburgs droogteoverleg besliste gouverneur Jos Lantmeeters om tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen voor enkele stroomgebieden.
Op basis van een advies van het Limburgs droogteoverleg besliste gouverneur Jos Lantmeeters om tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen voor enkele stroomgebieden. - Foto: Waterschap Limburg

Het Limburgs droogteoverleg kwam op 11 mei bijeen om de situatie in de provincie in detail te bespreken. Metingen door de dienst waterbeheer van de provincie Limburg tonen aan dat de peilen en debieten in enkele waterlopen sterk tot zeer sterk gedaald zijn. Bovendien wordt er voor de komende 2 weken geen verbetering verwacht.

Tijdelijk bijkomend onttrekkingsverbod

Op basis van een advies van het Limburgs droogteoverleg besliste gouverneur Jos Lantmeeters om tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen voor stroomgebieden van de Melsterbeek en zijbeken zoals de Molenbeek en de Cicindria, de Herk en zijbeken, de Mombeek en zijbeken, en de Zwarte Beek. Dat geldt ook voor de stroomgebieden van de Velpe en zijbeken, en de Gete en zijbeken in Herk-de-Stad en Halen, met uitzondering van de Velpe en Gete zelf.

“Deze crisismaatregel beoogt in eerste instantie de natuur extra zuurstof te geven. Het tekort aan water en de droogteproblematiek wordt met deze maatregel niet opgelost. Daarvoor zijn veel meer ingrijpende maatregelen nodig”, zegt Lantmeeters. “We zullen anders moeten omgaan met ons watergebruik. En dat geldt voor zowel de particulier als industrie, bedrijven en landbouw.”

Het besluit, waarin een aantal uitzonderingen voor de brandweer en het drenken van vee staan opgenomen, blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. Het blijft wel mogelijk om water te onttrekken uit bevaarbare waterlopen en waterlopen waar geen verbod van kracht is. Wat drinkwater betreft, is er op dit ogenblik geen probleem, klinkt het nog.

Ook in andere Vlaamse provincies

Door de droogte beslisten eerder ook al andere provinciebesturen om maatregelen te nemen. Er geldt een bijkomend onttrekkingsverbod in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op www.waterontrekking.be en worden bijgewerkt bij tijdelijke onttrekkingsverboden.

Belga - AV

Meest recent

Meest recent