Ongewijzigde Belgapomnotering op vrijdag 13 mei

De Belgapomnotering wijzigde niet op vrijdag 13 mei.
De Belgapomnotering wijzigde niet op vrijdag 13 mei. - Foto: TD

Belgapom spreekt van een stabiele markt met een aanbod dat gelijk is aan de vraag evenwicht.

Voor Bintje staat de prijs op 220 euro/ton zonder btw. De marktstemming voor Bintje is rustig. Het aanbod is groter dan of gelijk aan de vraag.

Met btw bedraagt de Belgapomprijs voor Fontane en Challenger 265 euro/ton. Voor Bintje is dat 233,20 euro/ton.

Fontane

De Belgapomprijs Fontane is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

De Belgapomprijs wordt vastgesteld door een commissie met 5 vertegenwoordigers uit de sectie verwerking en 5 vertegenwoordigers uit de sectie handel van Belgapom.

Vrije markt en contracten De wekelijkse Belgapomnotering voor vroege aardappelen (juli-augustus), voor Fontane, Bintje en voor Challenger (bewaarseizoen) geeft een duidelijke indicatie van de evolutie van de vrije aardappelmarkt voor de verwerking van aardappelen tot diepvriesfriet.

Daarnaast maken telers, handel en verwerking in steeds grotere mate gebruik van teeltcontracten, die een grotere stabiliteit van de grondstofprijs op het oog hebben.

De verhouding tussen beide instrumenten om aardappelen te kopen en verkopen kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Beide componenten dienen in rekening gebracht te worden om de evolutie van de grondstofprijs te volgen.

Belgapom

Meest recent

Meest recent