Startpagina Edito

Edito: De ongePASte berekening

We schreven in het editoriaal reeds eerder over ongePASte toestanden of over het feit dat de ene stikstof de andere niet is. Het PAS-verhaal was al waanzinnig, maar het kan blijkbaar nog erger...

Leestijd : 2 min

Bij het uitdiepen van de chronologie van de berekening van de stikstofemissies van onze landbouwbedrijven, botsten we op fundamentele fouten. Vrij snel in dit verhaal is gestart met verkeerde data. Los van het feit of het verdere rekenmodel (softwaretool) waar de ‘big data’ doorgaat correct is, kan de uitkomst van de berekening nooit correct zijn, aangezien het al bij de start mis zat. Helaas levert dit een ‘rode lijst’ op van bedrijven die zogezegd een te grote impact hebben op de natuur.

Een eerste spijtige vaststelling in dit PAS-verhaal is dat rood dood is. Verder volgt nog een oranje lijst en een lijst met bedrijven die meer dan 20% nulbemesting moeten toepassen. De ‘oprotlijst’ is dus wel langer dan 41 bedrijven. Voeg hieraan toe dat 1 job op 3 binnen de agrobusiness dreigt te verdwijnen door het stikstofakkoord.

Een volgende spijtige vaststelling is dat voornoemde bedrijven geen inspanningen/investeringen meer kunnen doen om toch ‘milieuvriendelijker’ te gaan werken en om hun impactscore te verlagen. Waarom wil de bevoegde minister geen herberekeningen doen of genomen maatregelen (uit het verleden) correct laten meetellen? Waarom is er hier geen herkansing? Een student die buist in zijn eerste zit, krijgt een herkansing. Waarom is deze herkansing er niet voor onze voedselproducent?

Spreekwoordelijk zijn we bezig met nu de begrafenis te regelen van iemand die kerngezond is en nog vele levensjaren voor zich heeft.

Kan er iemand deze situatie aan de belastingbetaler uitleggen? Zijn centen worden verspild aan iets wat in deze proportie niet nodig is. Hoe moet dit verder? Er wordt verwezen naar Europa, dat zegt dat we onze natuur moeten beschermen. ‘Europa’ is hier weer een makkelijk excuus om zich achter te verschuilen. Europa koopt de getroffen bedrijven niet uit, Europa verzorgt onze voedselzekerheid niet, Europa betaalt geen werkloosheidsuitkering aan de mensen binnen de agrovoedingsketen die hun job verliezen.

In plaats van blindelings uit te voeren wat Europa zegt, bekijk een haalbare toepasbaarheid voor onze regio. Waarom is het in Vlaanderen en Nederland zo moeilijk en niet in andere EU-regio’s?

Zeker tegen de achtergrond van oorlog en gestegen voedingsprijzen moet het stikstofdossier herbekeken worden! Maatschappelijk vinden we ongetwijfeld een draagvlak om dit te doen. Welke burger/belastingbetaler wil een financiële kater voor het uitkopen van levenskrachtige landbouwbedrijven en dan nog eens zijn voedselzekerheid en betaalbaarheid ondermijnd zien?

Herbereken met correcte, actuele data en ammoniakemissiearme maatregelen! Corrigeer de ongePASte berekening die nu is uitgevoerd spoedig!

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken