Demo quinoa telen onder lokale omstandigheden

Onkruid en onkruidbeheersing was moeilijk in een kletsnat seizoen als 2021. Schoffelen was nog het meest effectief.
Onkruid en onkruidbeheersing was moeilijk in een kletsnat seizoen als 2021. Schoffelen was nog het meest effectief. - Foto: Praktijkpunt Vlaams-Brabant

In 2021 bedroeg het Vlaamse areaal quinoa 53 ha. Over de jaren heen neemt het areaal van deze nicheteelt toe. Dit is te verklaren door de kennis die verworven wordt in het Vlaio LA-traject ‘Quinoa Lokaal’, waarbij samen met landbouwers de teelt verder op punt wordt gesteld. Ook aan vraagzijde (horeca, grootwarenhuizen, voedingswinkels, enzovoort) groeit de interesse voor lokale quinoazaden en verwerkte producten.

Binnen het project ‘Quinoa Lokaal’ (Quilo) hebben de 3 projectpartners elk hun takenpakket. Zo focust het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) op de zoektocht naar geschikte rassen, en zijn de praktijkcentra in Rumbeke en Herent de zaaitechniek en onkruidbestrijding aan het verfijnen. De verzamelde kennis uit de veldproeven bij ILVO, Inagro en Praktijkpunt Landbouw helpt de pioniers om hun teelttechniek te perfectioneren en zet nieuwe telers een eind op weg.

Wiedeggen, schoffelen of niets doen?

Net omdat ze zo sterk verschilden qua neerslaghoeveelheid, zijn 2020 en 2021 erg leerrijke seizoenen voor de onkruidbestrijding in quinoa. Op een proefveld van het Praktijkpunt Landbouw werden diverse strategieën die pioniers toepassen met elkaar vergeleken. Het succes van een bestrijdingstechniek werd vooral afgemeten aan het resterend aantal planten melganzenvoet. Dit onkruid komt algemeen voor op akkerbouwpercelen en behoort, zoals quinoa, tot de plantenfamilie van de Amaranthaceae. Daardoor is het moeilijk te bestrijden. Bovendien groeit overblijvende melganzenvoet aan hetzelfde tempo als quinoa, en steekt het onkruid bij de oogst zelfs enkele centimeters boven het gewas uit.

Wiedeggen werd vergeleken met schoffelen, en met een combinatie van beide. Ook de nulbehandeling in combinatie met een nauwe rijafstand geldt als een valabele strategie tegen onkruid in quinoa. Eén van de pioniers kiest er al jaren voor om geen onkruidbestrijding uit te voeren. Hij rekent er – met succes – op dat de quinoa het onkruid overgroeit en dat het veld volledig dichtgroeit. Dit laatste is enkel geldig wanneer quinoa voldoende groeikrachtig is en snel de bodem kan bedekken, en eveneens bij percelen met een lage onkruiddruk. Deze strategie werkt het best in combinatie met een nauwe rijafstand (12,5 cm of kleiner).

Nat proefjaar 2021

Vorig seizoen werd de quinoa in Herent op 16 april ingezaaid. In totaal werd er vanaf 7 mei 6 keer gewiedegd in de objecten waar wiedeggen tot de onkruidbeheersingsstrategie behoorde. Op 9 juni werd geschoffeld. De bedoeling was om in een aantal objecten tweemaal te schoffelen, maar de natte weersomstandigheden maakten dit onmogelijk.

In droge voorjaren is de wiedeg een goede keuze voor de onkruidbestrijding van quinoa, je hebt de kiemende onkruiden mee.
In droge voorjaren is de wiedeg een goede keuze voor de onkruidbestrijding van quinoa, je hebt de kiemende onkruiden mee. - Foto: Praktijkpunt Vlaams-Brabant

Door aanhoudende regen kon op het biologische proefbedrijf van Inagro pas een eerste keer gewiedegd worden op 12 mei. Nog 2 wiedegbeurten volgden op 29 mei en 7 juni. Door het slechte weer kon niet door het perceel gereden worden en moest men handmatig met de rolschoffel door de quinoa. Onkruid en onkruidbeheersing was, zoals in alle bioteelten, moeilijk in een kletsnat seizoen als 2021. Schoffelen was nog het meest effectief.

Welke onkruidbestrijdingstechniek het best toegepast wordt, is afhankelijk van de weersomstandigheden. In droge voorjaren is de wiedeg een goede keuze, je hebt de kiemende onkruiden mee. Wanneer het natter is en je niet tijdig op je perceel kan, is de schoffel een betere techniek om de grotere onkruiden toch te kunnen aanpakken. In het meest ideale geval gebruik je een combinatie van beide werktuigen.

Bijkomende proef met onderzaai

In de praktijk past een quinoateler zijn onkruidbestrijding aan naargelang de machine(s) die hij/zij beschikbaar heeft, of naargelang de beschikbaarheid van de loonwerker die ingeschakeld wordt. Ook kiest hij zijn strategie bij de start van de teelt, en verkeert de teler in het ongewisse over wat de weergoden nog in petto hebben.

Door de weersextremen in 2021 – met noodweer te Herent op 14 juli – ontdekten we dat een natte zomer een extra risico inhoudt. Vanaf juli begint de quinoa af te rijpen, verliest hij blad en bedekt het gewas de bodem onvolledig. In vochtige weersomstandigheden stimuleert dat bestaande onkruiden om door te groeien, en nieuwe onkruiden om te kiemen. Daarom wordt aan de veldproef onkruidbestrijding te Herent een extra object toegevoegd: onderzaai van klaver bij de laatste keer wiedeggen.

Wil je meer te weten komen over mechanische onkruidbestrijding en/of quinoa, breng dan een bezoek aan onze velddemo op 24 mei in de Burgmolenstraat in Alveringem, ter hoogte van nummer 28. We gaan van start rond 13.30 uur. Volg de laatste updates over de demonstratie op de website www.quinoalokaal.be.

Anouk Van Moorter, (Inagro) en Wim Fobelets (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant)

 

Deze veldproeven en de demonstratie op 24 mei worden uitgevoerd in het kader van het LA-traject ‘Quinoa Lokaal’, met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Meest recent

Meest recent