PAS krijgt eindelijk wetenschappelijk comité

Hilde Crevits en haar opvolger Jo Brouns kondigden het decreet voor het wetenschappelijk comité voor de PAS aan bij een actie van de Groene Kring aan het Vlaamse parlement.
Hilde Crevits en haar opvolger Jo Brouns kondigden het decreet voor het wetenschappelijk comité voor de PAS aan bij een actie van de Groene Kring aan het Vlaamse parlement. - Foto: FVDL

In de commotie ronde de PAS is het reeds vaak aan bod gekomen: er moet een wetenschappelijk comité komen dat emissie-arme maatregelen kan bepalen en er dan een score of waarde kan aan geven. Dat zo’n aangekondigd comité zelfs nog niet bestaat op het moment dat de sluiting van 41 bedrijven wordt aangekondigd, zette kwaad bloed in de landbouwsector. Hilde Crevits kondigde het decreet aan bij een actie van de Groene Kring aan het Vlaamse parlement. En ze heeft nog meer hoopgevend nieuws voor de sector, want er komt een decreet over het hervergunnen van bestaande vergunningen. Die twee pluimen mag de nieuwe minister van Landbouw van haar alvast op zijn hoed steken.

Piekbelasters

Hilde Crevits haalde terloops nog uit naar de communicatie van haar collega Demir. “Ik hoor niet graag de term ‘piekbelasters’. Die rode bedrijven zijn doorgaans heel gewone bedrijven die niet meer belasten dan andere bedrijven, maar die de tegenslag hebben dat ze te dicht tegen een natuurgebied liggen.”

Het ontbreken van het wetenschappelijke comité voor de PAS kwam vaak terug in de commotie over het Stikstofakkoord. Als rood aangeduide landbouwbedrijven die geïnvesteerd hebben in emissie-arme maatregelen als luchtwassers in de stallen of emissie-arm veevoer, kunnen dat voorlopig nog niet in rekening brengen om bijvoorbeeld daardoor een betere score te krijgen.

In gesprek

Dergelijke maatregelen zijn wat voorzitter Bram Van Hecke van Groene Kring in gedachten heeft. “Wij hebben niet liever dan dat er snel een stikstofdecreet komt, maar dan moet het wel een goed decreet zijn. Wij erkennen dat wij als landbouw moeten ingrijpen in onze uitstoot van stikstof en wij willen ons daar zeker voor engageren. Met aangepaste technologie in stallenbouw en aangepaste veevoeders kan de landbouw daarin stappen zetten. Maar daarvoor moet men de moeite willen nemen om met ons te willen praten. Dat verwachten we in de eerste plaats van de nieuwe minister van Landbouw. Dat hij met ons in gesprek wil gaan.”

Groene Kring deelde werkoveralls uit aan leden van het Vlaamse parlement, met als achterliggende boodschap dat als de (jonge) boeren niet langer mogen of kunnen boeren, het aan de parlementsleden zal zijn om het land te voeden. “Wat wij als jonge landbouwers vragen, is perspectief op lange termijn en dat moet dan veel breder gaan dan enkel het stikstofverhaal. Heel wat jonge ondernemers haken af als ze zien wat er op hen afkomt van bijkomende of strengere regelgeving. In de veehouderij is er geen enkele jongere die met het volste vertrouwen het bedrijf van zijn ouders kan overnemen”, stelt Bram Van Hecke.

Dat de nieuwe Landbouwminister oor heeft voor de verzuchtingen van de sector, bleek gisteren. Kort voor de officiële aanstelling als minister namen Jo Brouns en Hilde Crevits uitgebreid de tijd om te praten met de actievoerders van de Groene Kring aan het Vlaamse parlement en gingen uitgebreid met hen op de foto. Als statement naar minister Demir kan dat tellen.

Openbaar onderzoek

Zowel Crevits als Brouns roepen op om zoveel mogelijk objectieve en relevante bezwaren tegen de PAS in te dienen bij het lopende openbare onderzoek. “De PAS is een politiek akkoord van de volledige Vlaamse regering en we zullen de fundamentele pijlers daarvan niet wijzigen, maar na het openbaar onderzoek zullen we opnieuw rond de tafel gaan zitten om te spreken over wat in dat openbaar onderzoek naar boven is gekomen”, belooft Jo Brouns.

Filip Van der Linden

Meest recent

Meest recent