EU-ministers overwegen groepsaankoop vaccins vogelgriep

De vaccinatie zou een nuttige aanvulling kunnen vormen op de toepassing van strikte bioveiligheids- en andere bestaande preventie- en bestrijdingsmaatregelen.
De vaccinatie zou een nuttige aanvulling kunnen vormen op de toepassing van strikte bioveiligheids- en andere bestaande preventie- en bestrijdingsmaatregelen. - Foto: Jeroen Morel

Veel lidstaten, waaronder België, zijn getroffen door recente uitbraken van vogelgriep in de pluimveesector. Het gaat om "de ernstigste uitbraak in de recente geschiedenis van Europa", aldus de ministers tijdens hun bijeenkomst in Brussel.

Ze benadrukten het grensoverschrijdende karakter van de ziekte en het feit dat die zich zeer snel kan verspreiden, evenals de "ernstige sociaal-economische gevolgen die de landbouw en de handel verstoren". Ze herinnerden ook aan het risico dat het virus kan inhouden voor de menselijke gezondheid.

Nuttige aanvulling

De EU-ministers zijn van oordeel dat vaccinatie een nuttige aanvulling zou kunnen vormen op de toepassing van strikte bioveiligheids- en andere bestaande preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Net als bij Covid-19 bij mensen, overwegen ze daarom groepsaankopen. Zij roepen ook op tot gezamenlijke inspanningen om de vaccinatie in de internationale handel te vergroten.

België vogelgriepvrij

Gezien de sterke daling van het aantal gevallen heeft België 10 dagen geleden de verplichte inperking van pluimvee opgeheven die was opgelegd nadat vorig najaar verscheidene gevallen waren ontdekt. Ons land handhaaft echter de verplichting om pluimvee binnenshuis te voederen en beveelt nog steeds aan om pluimvee in netten te plaatsen om nauw contact met wilde vogels, die momenteel de dragers van het virus zijn, te vermijden.

Belga - MV

Meest recent

Meest recent