Stijgende prijs voor BWB kalveren volgens Coevia

Coevia meldt een stijgende kalverprijs op de BWB-rundvleesmarkt.
Coevia meldt een stijgende kalverprijs op de BWB-rundvleesmarkt. - Foto: TD

De prijs voor kalveren zit in stijgende lijn en varieert van 725 tot 915 euro voor een goed kalf. (850 euro is de gemiddelde norm). Deze prijs is inclusief btw. De markt is prijshoudend met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

Bij de koeien is er een status quo, met een gemiddelde prijs van 4 tot 4,3 euro/kg levend gewicht. De richtprijs voor geslacht gewicht zit rond de 5,9 tot 6,4 euro/kg, met enkele pieken tot 6,5 euro/kg voor goed afgewerkte koeien en premium kwaliteit (S +). Er is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen als de koe jonger is dan 5 jaar. Deze prijs is exclusief btw. De markt is hier vast met een aanbod dat kleiner is dan de vraag.

Net als bij de koeien is er ook bij de stieren sprake van een status quo, met prijzen die schommelen rond de 4 tot 4,25 euro per levende kg of 5,75 tot 6,2 euro per geslacht gewicht. 6,1 euro/kg wordt als norm genomen. Een prijs van 6,3 euro/kg (S +) wordt gehanteerd indien geleverd wordt onder een specifiek label (label, coöperatie, zuigelingen, minder dan 700 kg). Bij stieren onder de 20 maanden is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen, prijs exclusief btw. De markt is vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag.

Coevia - TD

Meest recent

Meest recent