Terug een Belgapomprijs na een week zonder notering

De Belgapomprijs voor Fontane bedraagt 200 euro/ton zonder btw op 10 juni 2022.
De Belgapomprijs voor Fontane bedraagt 200 euro/ton zonder btw op 10 juni 2022. - Foto: TD

De Belgapomprijs voor Fontane bedraagt 200 euro/ton zonder btw (of 212 euro/ton met btw). Ten opzichte van 2 weken terug is dit een daling met 50 euro/ton zonder btw.

Belgapom spreekt van een flauwe markt met een aanbod dat groter is dan de vraag.

Voor de variëteiten Bintje en Challenger geldt dezelfde prijsnotering en marktstemming.

Fontane

De Belgapomprijs Fontane is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

De Belgapomprijs wordt vastgesteld door een commissie met 5 vertegenwoordigers uit de sectie verwerking en 5 vertegenwoordigers uit de sectie handel van Belgapom.

Vrije markt en contracten De wekelijkse Belgapomnotering voor vroege aardappelen (juli-augustus), voor Fontane, Bintje en voor Challenger (bewaarseizoen) geeft een duidelijke indicatie van de evolutie van de vrije aardappelmarkt voor de verwerking van aardappelen tot diepvriesfriet.

Daarnaast maken telers, handel en verwerking in steeds grotere mate gebruik van teeltcontracten, die een grotere stabiliteit van de grondstofprijs op het oog hebben.

De verhouding tussen beide instrumenten om aardappelen te kopen en verkopen kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Beide componenten dienen in rekening gebracht te worden om de evolutie van de grondstofprijs te volgen.

Belgapom

Meest recent

Meest recent