Startpagina Akkerbouw

Dubbel jubileum: 50 jaar Hooibeekhoeve en 25 jaar Landbouwcentrum voor Voedergewassen

Hooibeekhoeve, het Antwerps provinciaal onderzoekscentrum voor ondermeer voedergewassen en melkvee bestaat dit jaar 50 jaar. Op dezelfde locatie, in Geel Ten Aard, vindt ook het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) al 25 jaar onderdak.

Leestijd : 4 min

Gedurende al die jaren zijn de Hooibeekhoeve en het LCV samen uitgegroeid tot een praktijk- en kenniscentrum dat in heel Vlaanderen bekend is. Het dubbel jubileum werd begin deze week gevierd met een studiedag, een familiedag komt er nog aan en een ontdekkingswandeling werd geopend.

Daarnaast kondigde het Antwerps provinciebestuur een investering van 2,5 miljoen euro aan om het onderzoek naar voedergewassen op de Hooibeekhoeve nog beter te faciliteren via een nieuwe machineloods en nieuwe onderzoeksruimten (droogruimte, werklokalen).

Ontdekkingswandeling

De ontdekkings- of verjaardagswandeling van 5 km gaat langs een aantal proefvelden in de buurt. Onderweg leren deelnemers/wandelaars aan de hand van filmpjes op hun smartphone hoe het er op een modern melkveebedrijf aan toegaat. Met het oog daarop zijn er infoborden geplaatst met QR-codes die de wandelaar kan scannen.

Van 28 juni tot 31 december kan de geïnteresseerde de verjaardagswandeling maken. Het vertrek en de aankomst zijn voorzien op het erf van de Hooibeekhoeve. Een plan vind je ter plaatse of kan je downloaden. De route slingert door de groene omgeving. Onderweg staan er 10 informatieborden met een QR-code waarmee je een filmpje kan bekijken. Zo kan de geïnteresseerde leren waarom melkkoeien elk jaar een kalfje krijgen, wat die koeien zoal eten en drinken, hoeveel melk ze elke dag geven, enzovoort.

In ieder filmpje zitten bovendien 1 of 2 letters verstopt, waarmee je een woord kan vormen. Met dat woord kan je deelnemen aan een wedstrijd. De jarige Hooibeekhoeve deelt dus cadeautjes uit.

Onderwijsreflex

Antwerps gedeputeerde voor landbouw Kathleen Helsen gaf tijdens een kort persmoment voor de vieringen aan dat de Hooibeekhoeve 50 jaar geleden is opgericht uit een onderwijsreflex. Bijzonder is dat toen een boerderij werd opgericht om het landbouwonderwijs te versterken. Zo kon ervoor gezorgd worden dat leerlingen praktijk konden opdoen.

Constant wordt de vraag gesteld hoe landbouw én hoe onderwijs evolueert en ook wat dit betekent voor de Hooibeekhoeve en het LCV en hoe ze hier- op kunnen inspelen.

Naast landbouweducatie heeft de Hooibeekhoeve een belangrijke rol in landbouwonderzoek. Op deze keuzewerd bewust ingezet. Zo kan er op basis van onderzoek kennis worden overgedragen naar de landbouwsector. De laatste jaren is er stevig ingezet op de uitdagingen waar de landbouw voor staat, namelijk klimaatadaptatie en energietransitie.

Draagvlak

Gedeputeerde Helsen vindt het belangrijk dat niet enkel de landbouwsector zelf onderwezen wordt, maar vindt dat iedereen een ‘minimumpakket’ aan landbouwkennis moet hebben. Via de Hooibeekhoeve wil de provincie laten zien hoe een landbouwbedrijf gedurende de jaren geëvolueerd is en wat er bij het boeren allemaal komt kijken.

Net daarom is er hier die eerder vernoemde wandeling uitgewerkt. Zo hopen ze draagvlak in de maatschappij te maken voor datgene wat de landbouw doet. Ze vinden het belangrijk om vragen vanuit de burger over landbouw ook correct te beantwoorden.

Via een persmoment, studiedag, ontdekkingswandeling en later nog een familiedag wordt het dubbeljubileum in Geel Ten Aard gevierd.
Via een persmoment, studiedag, ontdekkingswandeling en later nog een familiedag wordt het dubbeljubileum in Geel Ten Aard gevierd. - Foto: TD

Koepelorganisatie

Veerle Konings, coördinator LCV, trad zo’n 30 jaar geleden in dienst bij de Hooibeekhoeve als onderzoeker in de rassenproeven maïs. Het werk dat ze door de jaren heen deed, beperkte zich niet tot maïs. Zo waren er toen ook al rassenproeven voederbieten, werd er gewerkt richting beleid en ingezet op voorlichting. Dit leidde uiteindelijk tot de koepelorganisatie ‘Landbouwcentrum voor Voedergewassen’ die in 1997 werd opgericht.

De proeven zijn sindsdien geëvolueerd. Er zijn niet alleen rassenproeven maïs en voederbieten, er wordt ook ingezet op waarnemingen, waarschuwingen, bodemzorg, gewasbescherming, graslandmanagement, bemesting, vruchtwisseling en klimaatrobuustheid.

Samen evolueren

Ilse Van den Broeck, directeur Hooibeekhoeve, wees op de evolutie die de landbouwsector de laatste 50 jaar heeft doorgemaakt. “Het is een hoogtechnologische sector die openstaat voor innovatie.”

Niet enkel de landbouw evolueerde, maar ook de omgeving en de maatschappij. Net zoals de wetgeving, denk maar aan dierenwelzijn, milieu en klimaat, om er maar enkele te noemen. “Die wetgeving hebben we zelf niet in de hand. Wel het praktijkonderzoek rond die wetgeving. Dat kan in praktijkomstandigheden op de Hooibeekhoeve uitgetest worden. Wij kunnen verder kijken dan technieken op laboschaal”, aldus directeur Van den Broeck

“Door het praktijkonderzoek bouwen we mee aan een duurzame toekomst voor een veerkrachtige melkveehouderij. Samen met de sector en samen met andere onderzoeksinstellingen wordt er gezocht naar rendabele oplossingen voor actuele problemen.

We zetten hierbij in op verschillende aspecten: precisielandbouw, diergezondheid, -voeding, -huisvesting, management, jongveeopfok, milieu en klimaat.” Ze gaf nog aan dat die laatste 2 aspecten steeds meer tot uiting komen in het onderzoek.

Tim Decoster

Lees ook in Akkerbouw

Zonneboer(in) en klanten investeren samen

Akkerbouw Te midden de ‘Week van de Korte Keten’ lanceerde het Steunpunt Korte Keten de tweede editie van het concept ‘Zonneboeren’. Dit project brengt boer(inn)en en consumenten samen die willen investeren in groene energie en lokaal voedsel.
Meer artikelen bekijken