Sterke variatie in wintergerstoogst

Het dorsen van wintergerst schoot deze week aardig op.
Het dorsen van wintergerst schoot deze week aardig op. - Foto: TD

Eerste echo’s over de oogst die we verzamelden wijzen op correcte vochtgehaltes bij levering en hectolitergewichten die sterk schommelen (van 59 tot 69). Er zijn zo partijen die de minimumleveringsnorm niet halen. Als verklaring wordt naar de regenbuien tijdens de laatste week van juni gewezen.

Wat opbrengsten per ha betreft, brengt onze inforonde stevige verschillen naar voren naargelang de regio of grondsoort. De opbrengst varieert van 6 tot 12 ton/ha. De voorjaarsdroogte en het vochthoudend vermogen van de gronden verklaren veel inzake opbrengst. Wintergerst op zandgrond valt niet mee dit jaar. Typisch is dat in een droog jaar de verschillen groter zijn dan in een nat jaar. Dan komt ook nu naar voren.

Verwacht wordt dat deze week de oogst van wintergerst vlot afgerond wordt en dat de oogst van winterkoolzaad start. De wintertarwevelden zijn nu sterk aan het evolueren. De afrijping is overal ingezet. Midden deze maand zouden de eerste percelen wintertarwe wel eens oogstklaar kunnen zijn, zeker de percelen op zandgrond.

TD

Meest recent

Meest recent