Startpagina Actueel

Minister Demir krijgt tegenwind over foutieve uitspraken

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) kreeg tijdens de plenaire vergadering van 6 juli zware tegenwind. Haar beweringen en uitspraken over de varkenssector en bij uitbreiding de landbouwsector, schofferen veehouders en boeren. Diverse parlementsleden verwijten de minister dat ze foute informatie verspreidt. Ze willen dat Demir zich verontschuldigt en dat ze de zaken rechtzet.

Leestijd : 3 min

Tinne Rombouts (cd&v) bond de kat de bel aan. Volgens haar kon het niet door de beugel dat minister Demir – in de Vlaamse Regering verantwoordelijk voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme – in het VTM-nieuws van zondag 3 juli onder andere zei dat varkenskarkassen worden opgehaald om ze nadien te verbranden en te vernietigen omdat we geen exportmarkt hebben.

Absolute onzin

De minister beweerde in de uitzending dat Vlaanderen meer dan het dubbel van het aantal varkens dat het zelf eet, kweekt en exporteert. Demir meent zelfs dat we de varkens niet allemaal geëxporteerd krijgen en dat varkens onaangeroerd worden vernietigd.

Landbouwers en agrovoedingsketens reageerden bijna onmiddellijk (zie de open brief van ABS, BFA, Boerenbond, Febev, Fenavian, Landsbond der Beenhouwers). De Federatie van het Belgisch vlees omschrijft de verklaring van Demir als absolute onzin. Varkens worden enkel vernietigd indien dieren ziek of dood zijn of als varkensvlees niet tijdig verkocht raakt in de winkelrekken.

Onjuiste cijfers

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) verweet Demir tijdens de plenaire zitting dat ze onjuiste cijfers citeert over de stikstofemissie van een gemiddeld landbouwbedrijf. Hij stipte ook aan dat de minister al tientallen keren gezegd heeft dat naast ieder bezwaar van een landbouworganisatie of vanuit landbouwoogpunt er een zal zijn vanuit natuurverenigingen. De minister meent bovendien dat de bezwaren niet veel meer zullen wijzigen aan het stikstofakkoord. “Maar nog altijd weigert de minister een studie te laten uitvoeren naar de socio-economische impact van het stikstofakkoord”, sneerde het parlementslid.

Sector heeft eigen actieplan

Chris Steenwegen (Groen) richtte zijn betoog naar landbouwminister Jo Brouns (cd&v). “De grote verliezen in de varkenshouderijen heeft de sector ertoe aangezet om zelf met een actieplan te komen. Naast maatregelen op korte termijn was er ook het luik met meer structurele plannen op lange termijn. De sector stelt zelf voor om de varkenshouderij te herstructureren. Deel daarvan was hun eigen vraag om in een opkoopregeling te voorzien waardoor een aantal varkenshouders zou kunnen stoppen.”

Volgens Steenwegen zit ‘een collega’ van minister Brouns in de Vlaamse regering die zegt dat varkens niet verkoopbaar zijn en dan maar vernietigd worden. Diezelfde collega beweert dat veel varkenshouders zich zullen inschrijven voor de opkoopregeling. Volgens de vraagsteller zou dat op zich een goede zaak zijn want volgens nog steeds die collega-minister stoot een gemiddeld varkensbedrijf meer stikstof uit dan een grote industriële vestiging in de Antwerpse haven – Ineos – die hetzelfde college onlangs vergund heeft.

Demir blijft bij standpunten

Minister Zuhal Demir bleef bij haar standpunt dat er te veel varkens zijn in Vlaanderen. Om de sector een aanbod te doen wordt er 200 miljoen euro vrijgemaakt. Het punt is volgens haar dat men een voedseltekort vreest. Volgens de minister hebben we geen voedseltekort, maar te veel varkens. Volgens haar produceren we 2,5 keer meer varkens dan we zelf opeten. Een derde daarvan wordt hier geconsumeerd en de rest is bedoeld voor export.

Minister Demir bleef er ook bij dat er te veel dieren sterven doordat de bezettingsdichtheid te hoog is. Die is cruciaal in een varkensstal. “De cijfers liegen er niet om, jaarlijks sterven 550.000 varkens in het productieproces.” De oorzaak van de dood wordt niet systematisch geregistreerd.

Zuhal Demir beweerde dat ze zelf nooit een oorzakelijk verband heeft gelegd naar de overproductie en de sterfte van varkens in Vlaanderen. Ze stelt vast dat er jaarlijks niet alleen 550.000 kadavers van varkens worden opgehaald maar ook 111.000 van runderen. Er sterven ieder jaar ook veel schapen tijdens het productieproces. “Ik heb nooit uitgehaald of willen uithalen naar de sector zelf. Als dat zo zou zijn overgekomen dan was dat niet de bedoeling”, benadrukte Demir nog. Ze bleef bij de vaststelling dat er te veel varkens zijn: per 10 Vlamingen hebben we 8 à 9 varkens.

Geen onnodige slachtingen

Landbouwminister Jo Brouns antwoordde tot slot dat de Vlaamse varkenshouderij tot de allerbeste in de wereld behoort op vlak van kwaliteit en duurzaamheid. Toch heeft deze sector het niet onder de markt. Hoge grondstofprijzen, voederprijzen, energieprijzen en ambitieuze klimaatdoelen zijn daar niet vreemd aan. “Maar in Vlaanderen worden niet onnodig gezonde dieren geslacht.”

Fons Jacobs

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken