Startpagina Akkerbouw

Welke invloed gaat het gebrek aan pootgoed hebben?

Een gebrekkige beschikbaarheid van pootgoed kan het voorziene uitgebreide aardappelareaal voor dit seizoen wel eens juist doen inkrimpen.

Leestijd : 2 min

V olgens de NEPG (North-Western European Potato Growers) kan de verwachte areaalsuitbreiding voor aardappelen wel eens minder groot uitvallen dan eerst verwacht werd. In alle landen van de NEPG-zone (EU-5), met uitzondering van Groot-Britannië, is er een ernstig tekort aan pootgoed (of is het pootgoed zeer duur) om aardappelen te telen voor de verwerkende industrie, ... Deze vaststelling doen we op hetzelfde moment als waarop de fabrieken hun verwerkingscapaciteit verhoogden met 100.000 ton. De contracten zijn met één euro per honderd kilo verhoogd voor de vroege variëteiten die midden juli geleverd moeten worden en met 1 à 1,5 euro/100 kg voor de latere variëteiten.

Alternatieven

Zowel de aardappelteler, handel als industrie is op zoek naar alternatieven om het gebrek aan pootgoed te ondervangen. Zo komt pootgoed met een kleinere sortering (25-28 mm) in beeld, net als het snijden van pootgoed alsook nieuwe variëteiten (dubbeldoel en zetmeelvariëteiten). Variëteiten die minder gekend zijn dan Bintje en variëteiten zoals Asterix of Désirée gaan meer uitgeplant gaan worden. Aardappeltelers moeten goed met deze situatie weten om te gaan omdat er een weerslag is richting fytotechniek en bewaring. Tevens mag niet vergeten worden dat de kostprijs van het pootgoed een directe invloed heeft op de productiekost.

Volume

Volgens de NEPG zal het uiteindelijke volume dat geoogst wordt meer beïnvloed worden door het rendement dat op een hectare gehaald wordt dan wel volgens het totale uitgeplante areaal. Als de rendementen van komend seizoen binnen het meerjarig gemiddelde vallen én hetzelfde areaal gepoot wordt als in 2016, dan zullen er voldoende aardappelen zijn.

Spanning

Dezer dagen komen uit diverse hoeken ramingen binnen van de actuele aardappelvoorraden. De goede actuele prijszetting en de goede sfeer voor de termijncontracten duiden op enige spanning in de markt. De hoofdvraag blijft echter hoe het zit met de kwaliteit van de aardappelen in stock.

Wat ongetwijfeld de markt gaat beïnvloeden, dat zijn de omstandigheden tijdens het poten van voornamelijk de vroege aardappelen. Het effect zal veel minder zijn voor wat de bewaardaardappelen betreft. De NEPG noemt het al evident dat er een goede vraag zal zijn voor aardappelen ‘oude oogst’ met een goede kwaliteit op het einde van het seizoen, net als voor de vroege aardappelen begin juli.

Lees ook in Akkerbouw

Zeven zilveren aren uitgereikt op Agribex 2023

Agribex Agribex organiseert iedere editie een wedstrijd waarbij de grootste innovaties in de dierlijke-, de plantaardige en de tuinsector worden bekroond. Een gespecialiseerde, onafhankelijke jury beoordeelt alle ingediende dossiers.
Meer artikelen bekijken