Startpagina Economie

Lage tarweoogst verwacht in Frankrijk

In heel wat regio’s blijkt de tarweoogst niet erg mee te vallen. In Oekraïne rijzen ook stilaan vragen over de opslag van de nieuwe oogsten, aangezien de silo’s er door de oorlog nog steeds vol zitten.

Leestijd : 3 min

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Expert, volgde de voedermarkt voor ons op.

Oliehoudende gewassen

In het verlengde van een algehele daling van plantaardige olie blijven koolzaadprijzen mee dalen. Een dreigende recessie zorgt voor angst voor een afnemende vraag naar olie. “Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zouden het minimale inmengpercentage van biofuel willen verlagen”, weet Raf Beyers. De prijs van palmolie is fors gedaald, waarbij we ver in de geschiedenis terug moeten om zo'n prijsdaling te zien. De gewassen in Canada staan er goed bij, dankzij de recente regenval. Frankrijk is begonnen met de koolzaadoogst, die voortvarend verloopt, met opbrengsten die op of boven de verwachting liggen.

De dollar blijft sterk! Voedsel- en energie-inflatie blijven hoog in Europa, en ook de dreiging van een recessie blijft onverminderd hoog. De inflatie zal een afremming van de economie met zich meebrengen en daardoor zal de vraag naar energie ook afnemen.

Meer sojabonen in voorraad

De gewascondities voor soja in de Verenigde Staten (VS) gaan iets naar beneden, maar ze zijn weliswaar nog steeds goed en in lijn met eerdere verwachtingen. Het weer is goed in de VS, en de kritische periode voor soja is over ruim een maand. Het United States Department of Agriculture (USDA) kwam met haar kwartaalrapportage stock and acreage. Beyers: “Het areaal soja werd ruim 1 mio acre hoger ingeschat dan de oogst van vorig jaar (+1,3%). Dit is wel een forse verlaging ten opzichte van een eerdere inschatting. Mogelijk wordt dit nog (gedeeltelijk) bijgetrokken door uitgestelde inzaai in het noorden van de Midwest.” Er zijn volgens het USDA ruim 26% meer sojabonen in voorraad in 2022 ten opzichte van 2021. De prijzen voor soja staan onder druk, mede ingegeven door annulaties vanuit China voor schepen soja, omdat het verbruik daar momenteel erg laag is.

Maïsopslag in Oekraïne wordt probleem

De Zwarte Zee-corridor lijkt ver weg, Rusland voerde intussen bombardementen uit op een graanterminal in Mikolajiv. “Het ontmijnen van een geschikte corridor duurt sowieso minimum 2 maanden. Waar moeten de Oekraïners met de nieuwe oogst heen nu de silo's nog voor een deel gevuld zijn?”

De komende maand moet de kolf gezet worden in de Amerikaanse maïs. De condities voor maïs in Frankrijk zijn licht gedaald. De maïsprijzen daalden flink op de beurzen. De condities van de granen in de VS gaan licht achteruit. Het USDA schat het maïsareaal in de VS dit jaar ruim 3 miljoen acre minder dan de oogst van vorig jaar. Het USDA meldt een hogere voorraad maïs per 1 juni van +5,72% ten opzichte van 2021. In Oekraïne zat begin juli nog circa 9 mio Mt maïs in voorraad.

Europese tarweopbrengsten ondermaats

In Argentinië is het te droog om de inzaai van tarwe goed op gang te krijgen/af te werken. En vanuit de VS komen signalen van een lager dan normaal areaal aan tarwe. De aankomende nieuwe oogst zorgt ook voor prijsdalingen. De tarwecondities in de VS blijven stabiel laag. Rusland verwacht een recordopbrengst aan tarwe. Een eerste berichtgeving over opbrengsten in Frankrijk valt niet mee, er is ook her en der wat schade door hagel. Daarnaast valt er behoorlijk wat regen, wat de oogst op een aantal plekken bemoeilijkt. Door een verschil in gewasstadium heeft de hoge temperatuur en het watertekort een grote verscheidenheid in tarweopbrengsten veroorzaakt in Frankrijk.

Analisten verwachten een gemiddelde opbrengst die onder het tienjarige gemiddelde ligt. Oekraïne zit nog altijd met een exportdaling van een derde ten opzichte van 2021. Vanuit Manitoba wordt gemeld dat de inzaai van zomertarwe is geëindigd. Het areaaltarwe in de VS is een kleine procent hoger ingeschat door het USDA ten opzichte van de oogst van 2021. De eindvoorraaden tarwe in de VS zijn ruim 20% lager dan in 2021, en zijn de laagste sinds het seizoen 2013/2014. De EU heeft de productieraming voor tarwe in Europa verlaagd ten opzichte van afgelopen maand.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken