Startpagina Fruit

2023 wordt uitdagend jaar voor de fruitsector

De eerste oogstramingen voor het seizoen 2022-2023 geven aan dat we in Europa een eerder normale appeloogst mogen verwachten. De oogst van peren in de EU blijft aan de lage kant maar herstelt zich enigszins na de extreem lage oogt van vorig jaar. Europees verwacht men een eerder normale appeloogst van 12,1 miljoen ton en een normale perenoogst 2 miljoen ton ten opzichte van 1,7 miljoen ton vorig jaar. Dit laatste heeft vooral te maken met het feit dat de productie in Italië zich voor een deel hersteld heeft.

Leestijd : 2 min

Dit jaar zullen de Belgische fruittelers 219 miljoen kg appelen produceren. Ten opzichte van vorig jaar is dit 12,2% minder. Er zullen dit jaar ook 367 miljoen kg peren geproduceerd worden in ons land. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

Daling in areaal

De lagere opbrengsten voor appelen in België zijn vooral toe te schrijven aan de hoge oogst tijdens vorig seizoen en de verder daling van het areaal appelen. Het areaal appelen daalde verder met 127 ha naar 5.348 ha. Hier zien we wel een wijziging in het assortiment door een sterke tendens naar het aanplanten van nieuwe variëteiten.

Het areaal peren steeg dit jaar verder naar 10.565 ha (+ 115 ha). België is daarmee de derde grootste perenproducent van Europa en staat aan de top van de perenhandel in de EU.

Jaarlijks komt het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid samen met het verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT), producentenorganisaties en Boerenbond om een oogstraming te maken van het Belgisch hardfruit. De ramingen worden gebaseerd op een enquête, gehouden bij 210 fruitteeltbedrijven, verdeeld over alle Belgische provincies. De resultaten vormen samen met de gegevens van andere landen de basis voor de Europese oogstramingen. Deze ramingen werden vandaag voorgesteld op het internationale congres Prognosfruit dat dit jaar in Belgrado (Servië) plaatsvindt met 193 deelnemers uit 26 landen waarvan 9 van buiten de EU.

Uitdagingen in 2023

Het ziet er dus naar uit dat er dit jaar in Europa een eerder normaal aanbod van appelen en een iets hoger aanbod van peren zal zijn. 2023 wordt evenwel een seizoen met de nodige uitdagingen.

Allereerst zijn er natuurlijk de klimatologische uitdagingen (droogte en hitte) waar onze sector al een paar jaar na mekaar mee geconfronteerd wordt. Maar de fruitsector zal ook verplicht zijn om te blijven zoeken naar nieuwe afzetopportuniteiten op nieuwe markten en verdere modernisering van de fruitbedrijven (nieuwe variëteiten, risicobeheersing, diversificatie…).

Tevens zal de sector moeten blijven inzetten op het verhogen van de consumptie van appelen en peren. Van cruciaal belang hierbij is de steun van de Belgische grootdistributie en de consument in hun bewuste keuze voor appels en peren van Belgische bodem.

Hopelijk resulteren deze inspanningen in een betere prijsvorming voor de producent. Dit is noodzakelijk voor de verdere leefbaarheid van onze bedrijven die niet alleen geconfronteerd worden met een verstoorde internationale handel maar tevens zeer sterk getroffen worden door de stijgende kosten van grondstoffen.

Cijfers over appel- en peerproductie in Europa

fruitteelt

fruitteelt 1

Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties vzw

Lees ook in Fruit

Meer artikelen bekijken