Startpagina Melkvee

Krijgen Vlaamse runderen straks ‘plastraining’?

Een koeientoilet kan de ammoniak- en methaanemissie in de stal tot 40% verlagen. Of runderstallen in Vlaanderen in de toekomst over een koeientoilet zullen beschikken, hangt volgens landbouwminister Jo Brouns (cd&v) af van de Nederlandse producent en van zijn ambitie om op de Vlaamse markt actief te zijn. De respons op een aangekondigd Vlaams onderzoek naar een ‘slim koeientoilet’ is even belangrijk.

Leestijd : 3 min

Volgens het Nederlandse bedrijf Hanskamp wekt het Cow Toilet een plasreflex op bij de koe. De koe begint te plassen en het toilet vangt direct de urine op onder de staart van de koe. Door de urine niet in aanraking te laten komen met de mest in de mestkelder, ontstaan er geen emissies, maar worden de waardevolle nutriënten in zowel de mest als de urine bewaard.

Goedkoop is een koeientoilet vast en zeker niet. De investeringskosten worden op 50.000 euro geraamd met nog eens jaarlijks 7.000 euro kosten.

Toenmalig landbouwminister Hilde Crevits (cd&v) noemde de ‘urineerbox’ in koeienstallen in mei jongstleden veelbelovend.

Geautomatiseerd urineren

Voormalig minister Crevits vond wel dat het wenselijk was om een groter aandeel van de urine te kunnen opvangen. Aan parlementslid Stefaan Sintobin (VB) antwoordde Crevits toen ook dat er de optie was om kalveren te trainen, zodat ze op een bepaalde plek zouden urineren en/of mesten via operant aangeleerd gedrag.

Ze suggereerde een onderzoeks-team te installeren waarin het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) ook zit. Dat team zou een onderzoeksvoorstel uitwerken. Daarbij moet nagegaan worden of men koeien geautomatiseerd kan leren urineren en/of mesten in een toilet op basis van slimme sensortechnologieën en gedragssturing. Het doel zou zijn om een hogere return on investment te hebben dan het vernoemde Nederlandse koeientoilet. Het zou ook de hygiëne in de stal verbeteren en zo de ziektedruk verlagen.

Urineerbox

Volgens huidig Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) is het deels afhankelijk van het Nederlandse bedrijf Hanskamp of de urineerbox ook in Vlaanderen ingang zal of kan vinden. Minister Brouns bevestigt dat van zodra het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) actief is, het bedrijf een dossier kan indienen om met deze toepassing op de PAS-lijst te komen.

De onderzoeksidee om in Vlaanderen koeien geautomatiseerd te leren urineren en/of mesten in een toilet is aangebracht door UGent. De betrokken potentiële onderzoekspartners zijn momenteel UGent, Imec en ILVO. De beslissing om dit onderzoeksvoorstel uit te schrijven is nog niet genomen.

De potentiële onderzoekspartners zullen de komende maanden polsen naar mogelijke interesse van landbouworganisaties en van bedrijven die emissiereducerende maatregelen en -technieken ontwikkelen. Dat zijn bijvoorbeeld mestrobots en emissiearme vloeren. Ook bedrijven die melktechnieken aanbieden en bedrijven die actief zijn in mestverwerking en veevoederbedrijven worden aangesproken.

Brouns zegt dat in functie van de interesse voor de werking van dit onderzoeksidee zal gekeken worden naar mogelijke financieringsbronnen en naar een mogelijke coördinator om een onderzoeksvoorstel uit te werken. De minister wil zich niet uitspreken over een eventuele financiering, omdat het projectvoorstel nog niet ver genoeg gevorderd is.

Fons Jacobs

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken