Startpagina Akkerbouw

Hydrologisch tekort in Vlaanderen overschrijdt dat van 2018 en 1976

Het hydrologisch neerslagtekort -de combinatie van weinig neerslag en veel verdamping- heeft voor het eerst dat van zowel 1976 als dat 2018 overschreden. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.

Leestijd : 1 min

Het hydrologisch tekort bedraagt volgens de professor van de KU Leuven meer dan 350 millimeter, of 350 liter water per vierkante meter. Het gaat om een gemiddelde voor heel Vlaanderen, waarbij sommige regio's -zoals delen van Oost- en West-Vlaanderen- harder getroffen zijn dan andere.

Het neerslagtekort wordt berekend vanaf de start van de hydrologische zomer, op 1 april. Vanaf dan verdampt er verhoudingsgewijs meer water dan dat er neerslag valt. Nu zitten we dus, na ruim 150 dagen, met een historisch hoog tekort, blijkt uit de gegevens van Patrick Willems. Dergelijk hydrologisch tekort komt gemiddeld ongeveer één keer om de 50 jaar voor. Niet alleen het gebrek aan regen was dit jaar opvallend, ook de grote verdamping door de vele zonneschijn en hoge temperaturen, zei Willems.

Belga

Lees ook in Akkerbouw

Laag gehalte mycotoxines in maïsoogst 2022

Akkerbouw Het mycotoxinegehalte in de korrelmaïs is dit jaar opnieuw laag. Fegra en BFA voerden ook dit jaar een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in korrelmaïs, kort na de oogst, te bepalen. Voor deze gegevens konden Fegra en BFA rekenen op hun eigen sectorale bemonsteringsplannen en op aanvullende info van BFA-leden.
Meer artikelen bekijken