Startpagina Akkerbouw

PIBO, Beneo en Tiense Suiker leggen proefplatform aan voor duurzamere landbouwpraktijken

Het Provinciaal landbouwpraktijkcentrum PIBO-campus in Tongeren krijgt het allereerste proefplatform voor duurzamere landbouwpraktijken, zoals teeltrotatie, verschillende manieren van bodembewerking en bloemenstroken naast de velden. Hier zullen verschillende duurzame praktijken worden uitgetest en geëvalueerd op hun impact. Het pilootproject werd opgezet in samenwerking met Tiense Suiker en Beneo-Orafti.

Leestijd : 4 min

Op 25 augustus werd het eerste proefplatform van Limburg voor duurzame landbouwpraktijken feestelijk gelanceerd. De grootste suikerproducent van ons land, Tiense Suiker, en producent van functionele voedingsingrediënten Beneo-Orafti sloegen samen met PIBO-campus de handen in elkaar voor het ambitieuze pilootproject. PIBO-campus zal de proeven op een proefplatform van 4 ha opvolgen. “We willen de impact van de verschillende praktijken op een wetenschappelijke manier in kaart brengen én die kennis met de landbouwers en klanten en partners delen", vertelt Erwin Boonen, directeur grondstoffen van Tiense Suiker.

De hoofdteelten in het project zijn suikerbiet en cichorei. Boonen: “Dit zijn al circulaire grondstoffen, en de voorbije jaren werd ook ingezet op de verdere vergroening van zowel de productie als de teelten. Het zijn ook goede teelten in tijden van droogte.”

Limburgs gedeputeerde voor Landbouw en voorzitter van PIBO- campus Inge Moors: “Limburg speelt een sleutelrol in de landbouw in dit land, niet alleen in de voedselvoorziening van vandaag, maar ook in de verduurzaming van onze teelten van morgen. PIBO-campus heeft een rijke geschiedenis van proefveldonderzoek, in samenwerking met zowel Beneo-Orafti als Tiense Suiker. Met de lancering van dit proefplatform werd een nieuwe mijlpaal bereikt. Ik zie een grote meerwaarde in samenwerkingen tussen landbouwers, het bedrijfsleven en de academische wereld.”

Een project én teelrotatie

van 4 jaar

Het proefplatform wordt ingedeeld in 4 vlakken, waar 4 teelten elkaar zullen opvolgen in een teeltrotatie. De belangrijkste teelten zijn suikerbieten en cichorei, maar er zullen ook hennep en tuinbonen voor menselijke consumptie worden geteeld. De teeltrotatie moet ervoor zorgen dat de bodemkwaliteit beter bewaard wordt en dat er minder kans is op plagen en ziektes.

“De klemtoon ligt op de prestaties en mogelijkheden van suikerbiet en cichorei als teelt inzake opbouw van het koolstofgehalte van de bodem, op de algemene bodemkwaliteit, op het bevorderen van functionele agrobiodiversiteit en op de mogelijkheden van precisielandbouwtechnologie”, aldus Moors.

Bodembewerking uittesten

Zowel in cichorei als in suikerbieten zullen elk jaar 3 soorten bodembewerkingen beproefd worden. Zo zal er klassiek kerend gewerkt worden (ploegen) met een winterakker. “Dit wordt nog het meeste gedaan”, geeft coördinator van het project, Damien Xhonneux, mee. Deze praktijk wordt dan vergeleken met niet-kerende grondbewerking, waarbij gediepwoeld wordt, en met directzaai met behulp van schijveneggen.

Luc Engelborghs baat het perceel uit en is reeds 25 jaar bezig met niet-kerende bodemtechnieken. Hierdoor heeft de bouwlaag een specifieke structuur en samenstelling. “We zijn benieuwd wat de resultaten zullen zijn. We zien nu al dat er een verschil is in opkomst en ontwikkeling van de bieten”, vertelt Xhonneux nog.

Biodiversiteit verhogen

De biodiversiteit verhogen kan door verschillende groenbedekkermengsels in te zetten, maar ook door bloemenstroken uit te zaaien. Die zijn nog mooi bloeiend te zien in het veld. Het proefplatform wordt immers omsloten door 4.120 m² aan bloemenstroken.

De bloemenstroken dienen om nuttigen aan te trekken, zoals insecten en akkervogels. Erwin Boonen vertelt dat op het proefplatform 2 mengsels worden vergeleken: een klassiek bloemenmengsel met 5 soorten en een bloemenmengsel met 19 soorten. In het klassieke bloemenmengsel werd gekozen voor eenjarige planten, zoals wikke, facelia, witte klaver, zonnebloem, haver… “Helpen de biodiversiteit te verbeteren is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van ons bedrijf. We hebben ook net een nationaal pilootproject gelanceerd waarbij we voor 25.000 m² aan bloemenstroken hebben aangelegd samen met 20 bietenplanters, waarvan we de komende maanden de impact gaan documenteren”, geeft de directeur nog mee.

PIBO-campus zal samen met Likona, de Limburgse Koepel voor Natuuronderzoek, de insectenpopulaties opvolgen. De eerste bevindingen zijn alvast hoopgevend. “We zagen al wel wat wilde bijen en ook de luzernevlinder, en zelfs een vrij zeldzame spin. We willen ook wel wat loopkevers in het veld, aangezien die goed zijn tegen bladluis in bieten. We kunnen nu al verbeteringen voorstellen op basis van de voorlopige resultaten”, aldus Xhonneux.

Moderne technologie

Moderne technologie, zoals precisie- en sensortechnologie, is volop aan het opkomen in de landbouw. Op het proefplatform zal dat dan ook niet anders zijn. Het weer en het bodemvochtgehalte worden met sensoren opgevolgd.

Op het proefplatform zelf werd in het voorjaar alvast een bodemscan uitgevoerd. Later in de teelt werd gebruik- gemaakt van een schoffelmachine met camera, waardoor gewasrijen kunnen onderscheiden worden van onkruid. Verder worden drones ingezet om bijvoorbeeld bladziekten in suikerbiet en graangewassen in kaart te brengen. Aan het einde van de teelt zullen er opbrengstkaarten worden opgesteld.

Inge Moors heeft alvast haar blik op de toekomst gericht voor de landbouw. “We willen de akkerbouwers perspectief geven bij de vele uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. De burger willen we een idee geven van de inspanningen die partners uit de agrovoedingsketen leveren om een landbouwmodel te ontwikkelen. Dat model is in evenwicht met de omgeving, het milieu, het klimaat en de landbouwer.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Akkerbouw

Ben Muyshondt is de nieuwe voorzitter van Belgapom

Aardappelen Het bestuur van Belgapom heeft eenparig Ben Muyshondt, CEO van Pomuni, aangesteld als voorzitter van Belgapom voor de periode 2023-2026. Ben Muyshondt volgt Marc van Herreweghe op die sinds 2018 de organisatie leidde. Hij wordt bijgestaan door 2 ondervoorzitters: Hannelore Raes van Agristo en Bart Nemegheer van Aardappelhoeve.
Meer artikelen bekijken