Startpagina Edito

Wisselen van scheidsrechter

In ons vorig editoriaal waren we bij oorlogstermen beland, ditmaal zitten we bij voetbaltermen. De landbouwsector voelt zich ‘buiten- spel’ gezet nu er een ontwerp klaar is voor een nieuw mestactieplan, MAP 7 ondertussen.

Leestijd : 2 min

Eind vorige week raakte bekend dat Vlaams minister van Omgeving Demir (N-VA) een ontwerp klaar heeft voor MAP 7, zonder daarmee met de sectororganisaties in dialoog te zijn gegaan. Dat komt nog, laat de minister weten en ze verwijst ook naar de dialoogsessies met landbouwers van eerder dit jaar.

Wordt de sector zo niet voor voldongen feiten geplaatst? Denkt men zo een draagvlak voor een nieuw beleid te vinden? Een goede waterkwaliteit komt er immers enkel door landbouwers tijdig te betrekken in dit verhaal. Hopelijk geven deze geen forfait om een nieuw spel aan te gaan.

Als minister zo handelen en de sector buitenspel zetten, nog voor het spel gespeeld wordt, is het fatsoen voorbij. Op het terrein wordt dan wel hard gewerkt om goede punten te scoren, maar als zelfs de scheidsrechter zijn partijdigheid niet kan wegsteken, en deze zelf rode kaarten verzamelt, dringt niet de wissel van de spelers zich op, maar wel die van die scheidsrechter zelf. Welke voetbalbond durft dit aan?

Dat de landbouwpartij bedreven in het spel is, bewijzen de resultaten. Er zijn immers meer meetpunten met goede resultaten, het aantal overschrijdingen vorige winter daalde, enzovoort. We mogen echter niet vergeten dat er hier openluchtvoetbal wordt gespeeld, geen zaalvoetbal. Met andere woorden: het spel ondergaat invloed van de natuurelementen. Dat kan in 2 richtingen uitpakken. Een landbouwer speelt niet met de natuur, maar werkt ermee samen om een doel te bereiken. Laat nu net die natuur zich niet laten vangen in regeltjes en kalendermomenten. Het is dus moeilijk om een Europese speelkalender en -reglement te bekomen in de eeuwige competitie.

We kunnen ons ook vragen stellen bij het Europese speelveld zelf. Ziet dit er in alle lidstaten hetzelfde uit? Moet dit zo zijn, zijn er dan geen regio-invloeden die meegenomen moeten worden? Zijn er overal zoveel controlepunten (meetplaatsen)? Ons inziens is er potentieel op de Vlaamse speelhelft om dit correcter op punt te stellen. Vorige week kondigde diezelfde scheidsrechter, euh minister, nog aan om versneld 195 lokale rioleringsprojecten uit te voeren. Ongetwijfeld is dit broodnodig om aan te tonen dat het spelniveau van onze landbouwers hoger ligt dan wat nu wordt aangenomen. We botsen hier wel op een tegenstrijdigheid. De rioleringsprojecten moeten binnen 5 jaar afgerond zijn, MAP 7 treedt volgend jaar al in werking... Wie komt hier arbitreren?

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Europese theorie versus Vlaamse praktijk

Edito De theorie van het Europese politieke beleid botst wel eens met de Vlaamse realiteit. Het is jammer dat het vaak maar blijft botsen en dat oplossingen ver weg liggen. Er gaat zo niet enkel kostbare tijd verloren, maar ook motivatie en kennis.
Meer artikelen bekijken