Startpagina Actueel

Departement betaalde voorschot basisbetaling en premie jonge landbouwers

Op 31 oktober 2022 werd een voorschot van 70% op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers voor de campagne 2022 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

Leestijd : 3 min

De betaling heeft betrekking op de Vlaamse en de eventuele Waalse betalingsrechten van Vlaamse landbouwers. Door de verlaging van het beschikbare budget voor de basisbetaling was het noodzakelijk om de waarde van alle basisbetalingsrechten te verlagen. De verlaging bedraagt 2,05% ten opzichte van de waarde van campagne 2019 en is van toepassing voor campagne 2022. Op het e-loket kunnen landbouwers de waarde van de betalingsrechten raadplegen. De betalingsrechten die worden toegekend uit de reserve, zijn nog niet opgenomen in deze voorschotbetaling.

Voorschot premie

De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een voorschot van 70% op deze extra betaling per geactiveerd betalingsrecht. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares. Op basis van het beschikbaar budget wordt het steunbedrag voorlopig vastgelegd op 105 euro per hectare. In juni 2023 wordt dit steunbedrag herbekeken, zodat het beschikbare budget zo optimaal mogelijk benut wordt.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen (voorschot)betaling.

Na alle controles

Er wordt naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de vergroeningspremie uit te betalen aan de landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningseisen. Volgens de Europese regelgeving kan er enkel een voorschot en/of saldo worden uitbetaald als alle controles ter plaatse zijn uitgevoerd. Omdat de controles ter plaatse bij de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningseisen nog doorlopen tot begin 2023, kan er voor de vergroeningsplichtige landbouwers in de loop van 2022 nog geen betaling van de vergroeningsproemie uitbetaald worden.

Er wordt ook naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uit te betalen voor de premiegerechtigde moederdieren die gekalfd hebben van 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2022, beperkt tot het individueel aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt.

Vanaf eind december

Eind december volgt een tweede betaling tot 95% (nog 25% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen) en de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

De diverse saldobetalingen zijn gepland in het voorjaar van 2023. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, zullen eind maart 2023 het volledige bedrag van de vergroeningspremie campagne 2022 ontvangen.

Op de afrekening kan de landbouwer alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. Midden november staat deze gedetailleerde informatie op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Sluiten van de betalingsrechtentoepassing

Vanaf 21 november 2022 zal de betalingsrechtentoepassing gedeeltelijk niet beschikbaar zijn op het e-loket omwille van de overgang naar het nieuwe GLB. Dit houdt in dat er vanaf 21 november tot en met begin 2023 geen overdrachten van betalingsrechten meer ingediend kunnen worden. De nieuwe toepassing zal tijdig beschikbaar zijn om nog overdrachten in te dienen waarbij activitatie van de betrokken betalingsrechten in campagnejaar 2023 kan plaatsvinden. Het raadplegen van betalingsrechtengerelateerde zaken zal wel mogelijk blijven tijdens het gedeeltelijk sluiten van de toepassing.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Actueel

Arrestaties bij onaangekondigd boerenprotest aan Arc de Triomphe

Actueel In de Franse hoofdstad Parijs heeft een groep boze boeren op 1 maart, na een oproep van de sectororganisaties, actie gevoerd aan de Arc de Triomphe. Ze blokkeerden onder andere korte tijd een deel van de Champs-Elysées met strobalen en tractoren. Alles samen werden zo'n 66 personen opgepakt, onder wie ook een leider van de protesterende organisatie, laat de politie weten.
Meer artikelen bekijken