Startpagina Economie

Voorschotpremies uitbetaald van campagne 2022

Op 28 november 2022 werd het voorschot van de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het voorschot van de premie voor vergroening uitbetaald aan de Vlaamse landbouwers.

Leestijd : 2 min

Voor de begunstigden zijn de betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

Gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

De landbouwers die voor de campagne 2022 een geldige deelnameverklaring hebben ingediend via het e‑loket, hebben een voorschot gekregen van 70% op de premie voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2022, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt.

Op basis van het Vlaams deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het totaal aantal premierechten van de Vlaamse landbouwers, is het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe vastgesteld op 168 euro. Met dit voorschot werd hiervan 70% uitbetaald, ofwel 117,6 euro per premiegerechtigde zoogkoe.

De landbouwers die minder dan 14 premiegerechtigde dieren hebben in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2022, hebben geen voorschot ontvangen.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2021. Het laattijdig indienen van de deelnameverklaring, leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

Eind december zal bijkomend 25% van het premiebedrag uitbetaald worden voor dezelfde premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2022, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt. Het saldo van de steun voor alle premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben gedurende het volledig kalenderjaar 2022, wordt eind april 2023 uitbetaald.

Voorschot premie voor vergroening

Een voorschot van 70% op de premie voor vergroening wordt uitbetaald aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend en vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 95,20% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Eind december volgt een tweede betaling tot 95% (nog 25% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen). De saldobetaling aan landbouwers die wel moeten voldoen aan de vergroeningseisen, is gepland in het voorjaar van 2023.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij lager is dan 400 euro, ontvangt de landbouwer geen (voorschot)betaling.

Op de afrekening vindt de landbouwer alle gedetailleerde informatie met betrekking tot de berekening van de steun. Midden december staat deze gedetailleerde informatie op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be ).

Voor informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers altijd contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken