Startpagina Actueel

12 miljoen euro extra voor onderzoek en ontwikkeling inzake duurzame voeding

De Vlaamse regering trekt elk jaar 12 miljoen euro extra uit voor onderzoek en ontwikkeling inzake duurzame voeding. Vlaanderen moet zo nog meer de Sillicon Valley van de voeding worden, meent Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns.

Leestijd : 2 min

Minister Brouns kondigde het extra budget aan op de eerste Voedseltop in Roeselare, waar de Vlaamse voedselstrategie werd aangekondigd.

“We moeten er meer op letten dat de voeding die we importeren voldoet aan dezelfde normen die we hanteren voor onze lokaal geproduceerde voeding. Zo krijgen onze landbouwers en onze voedingsbedrijven een eerlijker prijs voor hun producten. We moeten er absoluut over waken dat we voor onze voedingsbehoeften niet afhankelijk worden van het buitenland. Dan gebeurt er wat we nu zien met de kosten voor energie”, stelt Brouns.

Crevits

De Voedseltop en de voedselstrategie zijn 2 projecten die nog gestart werden door Hilde Crevits, de vorige Vlaamse minister van Landbouw en Visserij. Zij was dan ook één van de eersten om haar opvolger, Jo Brouns, en secretaris-generaal Patricia De Clercq van het Departement Landbouw & Visserij te feliciteren. “Ik zie mezelf als de trotse grondlegger van de Voedseltop en de voedselstrategie. We hebben hiermee de kiem gelegd om antwoorden te vinden op toekomstige voedselvraagstukken”, zei Crevits daarover.

“Een bonte verzameling van verenigingen uit de landbouwsector heeft de Voedseltop in Roeselare aangegrepen om hun bezorgdheid te uiten over de toekomst van de lokale land- en tuinbouw. Een half procent van de bevolking voedt 100 procent van de bevolking, maar alles samen vertegenwoordigen onze sectoren ruim 120.000 jobs. De landbouw doet al veel inspanningen inzake emissies en energieverbuik, meer dan in de landen vanwaar we voeding importeren, maar onze boeren krijgen maar geen zicht op rechtszekerheid. Vandaar onze actie om boterhammen uit te delen. Boeren zijn broodnodig”, stelt Lode Ceyssens van Boerenbond.

Sector wil meer visie zien

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de ontwerptekst voor het zevende mestactieplan (MAP7) vormen de belangrijkste, maar niet de enige bekommernissen van de land- en tuinbouw. “Het actieplan inzake welzijn voor de landbouw werd eerder dit jaar aangekondigd en eigenlijk is dat dweilen met de kraan open omdat er voor landbouwers steeds meer regels bijkomen terwijl het heel moeilijk is om alle gestegen kosten te kunnen doorrekenen en er geen toekomstperspectief is”, vertelt Hendrik Vandamme van ABS. Christophe Vermeulen van Belgapom wil aansluitend meer visie zien bij de politici en tegelijk meer waardering.

Gelijkaardige geluiden kwamen van vertegenwoordigers van o.m. Groene Kring, Jong ABS, BCZ, Fevia, Vegebe en Fedagrim.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Melkprijs Royal A-ware zakt met 5 euro per 100 l

Melkvee Zuivelverwerker Royal A-ware maakt iedere tweede werkdag van de maand zijn melkprijs bekend. Net als bij andere zuivelbedrijven is ook hier de prijs in dalende lijn. De standaard melkprijs bedraagt in februari 49 euro/100 l.
Meer artikelen bekijken