Startpagina Economie

Aantal land- en tuinbouwbedrijven met korte ketenactiviteiten neemt toe

Het Vlaamse Gewest telde in 2020 4.321 land- en tuinbouwbedrijven die 1 of meerdere korte ketenactiviteiten uitoefenden. In 2016 ging het om 2.403 bedrijven. Tussen 2016 en 2020 is dat aantal met 80% toegenomen. Het aandeel korte ketenbedrijven in het totaal aantal landbouwbedrijven is gestegen van 10% in 2016 naar 19% in 2020.

Leestijd : 1 min

In 2020 was hoeveverkoop met voorsprong de vaakst uitgeoefende korte ketenactiviteit: 94% van alle bedrijven met minstens 1 korte ketenactiviteit beoefenden een vorm van hoeveverkoop. Daarnaast verkocht 6% van de korte ketenlandbouwers landbouwproducten rechtstreeks op de markt en had 4% een pakkettensysteem. 11% van de korte ketenbedrijven beoefende nog een andere dan de al genoemde korte ketenactiviteiten.

Vaak meerdere vormen verbreding

Korte ketenbedrijven beoefenen ook vaker andere vormen van verbreding. In 2020 baatten 10% van de land- en tuinbouwbedrijven met korte ketenactiviteit een zorg- en/of educatieve boerderij uit. Bij de bedrijven zonder korte ketenactiviteit ging het om 2%. Ook toerisme is relatief meer aanwezig: het aandeel bedrijven met een toerismeactiviteit, logies en/of een andere vorm van vrijetijdsbesteding lag bij de korte ketenbedrijven op 13% en bij de bedrijven zonder korte keten op 3%.

Tuinbouwsector hoogste aandeel korte ketenbedrijven

In 2020 lag het aandeel bedrijven met 1 of meerdere korte ketenactiviteiten het hoogst bij de bedrijven gespecialiseerd in gemengde gewassen (35%). Daarna volgen de bedrijven in de gespecialiseerde tuinbouw (fruit, sierteelt en boomkwekerijen open lucht, overige tuinbouw, groenten open lucht, groenten en sierteelt onder glas) met aandelen tussen 30 en 32%. Bij bedrijven gespecialiseerd in akkerbouw (16%), vleesvee (15%) en varkens en pluimvee (11%) lagen de aandelen korte ketenbedrijven duidelijk lager.

korte keten

Statistiek Vlaanderen

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken