Startpagina Varkens

Sluiten van varkensboerderijen zal prijzen niet opdrijven

De varkenshouderij staat in West-Vlaanderen, zoals in de rest van Vlaanderen, onder druk. “Niet elke varkensboerderij zal deze moeilijke jaren overleven. De varkensacademie van Inagro kan bedrijven helpen om sterker te staan en zo te overleven, maar er blijven heel wat factoren die de boer zelf niet in de hand heeft.” Met deze synthese opende de West-Vlaamse gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert dit jaar de varkensacademie.

Leestijd : 4 min

De jaarlijkse varkensacademie van Inagro in Roeselare was met 235 inschrijvingen opnieuw een succes. “Een event als dit blijft belangrijk. We begonnen er in 2008 mee, omdat we grote verschillen zagen in de bedrijfsresultaten in de varkenshouderij in West-Vlaanderen. Door meer kennis aan te reiken, ligt de lat voor iedereen wat hoger”, stelt Naeyaert.

Prijzen

“We hoopten dat we sinds de start van de varkensacademie eindelijk eens een ‘goed’ jaar mochten beleven, maar dat is opnieuw niet het geval. De prijzen voor varkens zijn nog steeds niet goed. Het verminderen van het aantal varkenshouders of het aantal varkens zal evenwel geen invloed hebben op de prijzen. Die worden internationaal bepaald. Bovenop de nog steeds te lage prijzen is er nu MAP 7, dat voor heel wat angst en onbegrip zorgt bij varkenshouders.”

Afstappen

van ‘kalenderboeren’

“We moeten af van het ‘kalenderboeren’ en van de opstapeling van regels. Men wil alles voor de boer gaan beslissen, wat mag en waar en wanneer. Beter zou zijn om te kijken naar wat elke boer kan doen voor het milieu en om hem enkel af te rekenen op wat hij individueel in de hand heeft. Het blijft zoeken naar een nieuw evenwicht tussen natuur en landbouw.

Aanpassingen vragen tijd, en sommige politici willen de landbouw die tijd niet geven. Het valt mij daarnaast op dat er in West-Vlaanderen maar weinig boerensjaals te zien zijn. Nochtans is het belangrijk om jullie te tonen aan de buitenwereld, want de sector verliest aan draagkracht.

In West-Vlaanderen zijn er relatief weinig varkenshouders die in aanmerking zouden komen voor de opkoopregeling. Toch merken we dat een aantal varkenshouders die graag zouden stoppen nog even voortdoen voor mocht de opkoopregeling toch nog versoepelen.”

Varkenshouders

kennen hun cijfers

Steeds meer varkenshouders kennen hun cijfers als het gaat over bedrijfsvoering. “Dat is een positieve evolutie, meent Jan Degryse, bedrijfsrevisor bij Vandelanotte. Tegelijk ziet hij de situatie niet rooskleurig in. De rentetarieven swingen momenteel de pan uit. Wie denkt dat die zullen dalen zodra de oorlog in Oekraïne voorbij is, zal bedrogen uitkomen. Ik verwacht dat de intresten nog 2 tot 3 jaar hoog zullen blijven.

De voederwinst blijft over een langere periode gezien dalen. Varkenshouders kunnen hopen op een prijsdaling voor voeder. De prijzen voor graan en maïs dalen licht, terwijl de meeste varkenshouders de eerdere prijsstijgingen niet hebben kunnen doorrekenen. Dat niet kunnen doorrekenen geldt eveneens voor de gestegen energieprijzen.

De inflatie is historisch hoog en dat heeft gevolgen. Er worden minder varkens geslacht, omdat de vraag naar varkensvlees daalt.

Oplossingen ziet Degryse ook wel. “Zorg dat we dezelfde ‘coronafiscaliteit’ krijgen als in Nederland, waarbij verliezen gerecupereerd worden op vroegere winsten en niet op toekomstige winsten. Uitstel van aflossingen geven is meestal geen goede oplossing op lange termijn, maar wel als het gepaard gaat met een overgang naar een betere financiële structuur.”

Transportwaardigheid

Ook transportwaardigheid van varkens kwam aan bod op deze varkensacademie. Bert Driessen (RCC-Belgium) vertelde met veel geduld (ondanks de soms hevige reacties in het publiek) hoe varkenshouders de Europese richtlijnen kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk.

“Transportwaardigheid staat niet automatisch gelijk aan slachtwaardigheid. Een varken dat bij aankomst in het slachthuis als niet-transportwaardig wordt beoordeeld, kan nog altijd geslacht worden, met een opmerking of een boete inzake dierenwelzijn weliswaar.” Deze inleiding werd in de zaal meteen op rumoer onthaald, want in de praktijk ervaren varkenshouders dat transport- en slachtwaardigheid vaak wel gelijkgesteld worden.

236 boetes

Op 1 jaar tijd, van 2020 tot 2021, werden 757 informatieformulieren opgesteld door dierenartsen met opdracht (DMO’s) in slachthuizen. “Transportwaardigheid was de belangrijkste reden om zo’n formulier op te stellen. Boetes gaan van 650 tot 850 euro. In diezelfde periode werd 236 keer een boete uitgeschreven.” Een seponering gebeurt zelden, ook omdat vele varkenshouders het gevoel hebben dat er toch niet geluisterd wordt naar hun argumenten en omdat ze daardoor geen wederwoord vragen. Toch raadt Driessen aan om desgevallend wederwoord te vragen en om twijfelgevallen te documenteren met foto’s of video’s bij het vertrek. “Daar kruipt wat tijd in, maar zo’n wederwoord wordt niet automatisch genegeerd.”

Foto’s en filmpjes

Met die foto’s en filmpjes vooraf – bij het laden – een toestemming vragen, dat raadt hij dan weer af, omdat dat geen toegelaten procedure is. Foto’s zijn vaak moeilijk te beoordelen. Het is voorts onmogelijk om op die manier een goedkeuring te krijgen als er ‘s nachts wordt geladen. Een goedkeuring van het slachthuis op basis van foto’s biedt ook geen garantie op de goedkeuring door de DMO bij aankomst. “Laad attentiedieren als laatste, markeer ze, duid ze aan op de documenten en plaats ze goed ingestrooid in een afzonderlijk compartiment”, adviseert Driessen.

Slinger is

te ver doorgeslagen

Heel wat varkenshouders zeggen dat inzake transportwaardigheid de slinger te ver doorgeslagen is. “De trans-portfirma’s schuiven de verantwoordelijkheid bij het laden door naar de vrachtwagenchauffeurs en die zijn vaak strenger dan nodig. Het wordt bovendien moeilijk om nog chauffeurs te vinden die die verantwoordelijkheid willen dragen”, was een opmerking die vaak terugkeerde.

De West-Vlaamse varkenshouders twijfelen er voorts aan dat deze regels in het buitenland net zo streng worden gevolgd als bij ons. “Onze varkens worden in betere omstandigheden getransporteerd naar het slachthuis dan scholieren die op piek-uren in een volgepropte bus of trein moeten rechtstaan”, besloot een van de aanwezigen de discussie.

Filip Van der Linden

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken