Startpagina Actueel

Nederlandse bedrijven krijgen meer budget voor milieuvriendelijke investeringen

Nederlandse bedrijven krijgen in 2023 meer mogelijkheden om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Leestijd : 2 min

Het budget voor de MIA\Vamil is voor 2023 met € 48 miljoen verhoogd naar € 217 miljoen en er zijn nieuwe innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.

Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) maakt de overheid het investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor bedrijven extra aantrekkelijk.

Milieulijst

Basis van de MIA\Vamil-regeling is de zogenoemde Milieulijst. De Milieulijst wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat alle innovatieve en milieuvriendelijke investeringen (ruim driehonderd) die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bij gekomen, 18 bedrijfsmiddelen zijn er vanaf gegaan, en verschillende bedrijfsmiddelen zijn gewijzigd.

Om op de lijst te komen moet een bedrijfsmiddel een aanzienlijke milieuverdienste hebben (boven de wettelijke norm) en ook innovatief zijn (en daarmee duurder ten opzichte van het gangbare alternatief in de branche). Met de nieuwste aanpassingen draagt de Milieulijst 2023 bij aan beleidsdoelen van de overheid zoals de transitie naar een klimaat-neutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving. De MIA\Vamil stimuleert duurzaam grondstoffen- en watergebruik en technieken om emissies naar lucht, bodem en water te verminderen voor industrie, mobiliteit, landbouw en de bouw.

Duurzame landbouw

Vanwege de noodzaak de stikstofemissies te verlagen, zijn in de Milieulijst 2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd voor investeringen in duurzame stallen, zoals:

- Investeringen in zogenoemde megastallen komen niet meer in aanmerking.

- Voor melkvee geldt een grondgebondenheidseis.

- Voor duurzame varkens- en pluimveestallen geldt dat het aantal gehouden dieren niet mag toenemen.

De mogelijkheden zijn verruimd voor onder meer investeringen in de bestrijding van ziekten en plagen in de kas en investeringen in productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers waarmee de eiwittransitie kan worden versneld.

MV

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken