Startpagina Agriflanders

KBC wil klanten helpen met energieadvies

KBC Bank & Verzekeringen is als structurele partner voor de agrarische sector naar goede traditie opnieuw de hoofdsponsor van Agriflanders in Gent. De bankverzekeraar pakt op de beurs uit met het aanbod van ecoWise van KBC Sustainability Services, waarbij ondernemers, ook in de land- en tuinbouw, advies zullen krijgen inzake energie.

Leestijd : 5 min

KBC heeft vanuit zijn maatschappelijke rol in september 2019 het Collective Commitment to Climate Action (CCCA) van de Verenigde Naties ondertekend. “Vanuit dat engagement helpen we mee om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2° C, waarbij we streven naar 1,5° C, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

We willen onze kredietportefeuille hierop afstellen. In september van dit jaar hebben we dit concreet gemaakt door voor onze kredietportefeuille land- en tuinbouw tegen 2030 een reductiedoelstelling voorop te stellen van -21% ten opzichte van 2021 in ton CO2 per miljoen euro dat we financieren”, duidt Bart Verstrynge, Agro Economist bij KBC.

Sneller emissies reduceren

“We kijken dus naar de emissies van onze klanten en we willen hen helpen om hun emissiereducties sneller en beter te realiseren dan wat opgelegd wordt of dan wat gemiddeld gebeurt in de sector. Met een marktaandeel van zowat 50% hebben we zo een impact op de hele land- en tuinbouwsector. Ook in nog 4 andere sectoren (energie, vastgoed, transport, cement/staal/aluminium) hebben we zo’n doelstelling.

Wij leggen ons die verplichting zelf op, maar steeds meer wordt ook door de maatschappij en regulatoren verwacht dat een bankier als hefboom gaat optreden in de klimaattransitie. Ook als bedrijf reduceren we onze impact op klimaat door bijvoorbeeld in te zetten op meer ‘groene’ woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer, te voet, met de fiets of met elektrische wagens.”

Nieuw dochterbedrijf

Een van de stappen in dit verhaal is de oprichting van KBC Sustainability Services, dat weldra onder de naam ecoWise van start zal gaan. Dat is een nieuwe dochteronderneming van KBC Groep die vanaf 2023 een ontzorgingstraject aanbiedt voor ondernemers – ook in de landbouw – inzake energiebesparing, rationeel energiebruik en duurzame energieproductie. Dat ontzorgingstraject bestaat uit 2 diensten. Een eerste is het adviesrapport. Dit energieadvies is niet gratis, maar wordt aangeboden op maat van elk bedrijf.

Met ecoWise treden we een stuk buiten onze comfortzone. Wij beoordelen onze klanten niet enkel op hun kredietwaardigheid, we helpen hen nu ook in hun energietransitie”, zegt Bart Verstrynge.

Prioriteitenlijst

“Elke ondernemer staat voor dezelfde uitdaging: energie is fors duurder geworden en als je dan ergens in je bedrijfsproces energie kan besparen, is dat een snelle winst. Wij verzamelden een reeks specialisten die onze klanten kunnen vertellen wat de mogelijkheden zijn, wat prioritair moet aangepakt worden, wat zichzelf snel terugbetaalt, enzomeer. Als er een financiering of verzekering moet gezocht worden, kunnen wij daar als bank-verzekeraar uiteraard bij helpen, maar dat is niet het eerste doel van dit nieuwe aanbod.”

Bij dat advies hanteert de nieuwe dochteronderneming van KBC een aanpak per bedrijf en niet per sector. “Dat is dezelfde aanpak als bij onze kredietverstrekking. Krediet krijg je bij ons niet omdat je in de juiste deelsector van de landbouw zit die net aan een hausse bezig is, maar omdat je een realistisch en onderbouwd plan hebt. In elk deel van de landbouwsector heb je ondernemers die het beter of slechter doen dan het gemiddelde. Elk bedrijf is uniek en vraagt een aanpak op maat. Daar geloven wij sterk in”, aldus Verstrynge.

Advies op 3 niveaus

“Het adviestraject bekijkt eerst wat er mogelijk is inzake energiebesparing, wat voor zich spreekt. Daarna volgt wat er mogelijk is inzake duurzame energieproductie. Denk aan zonne-energie, een kleine windmolen, pocketvergisters… De derde stap is kijken wat er mogelijk is inzake rationeel energiegebruik. Denk daarbij aan boerderijbatterijen, maar ook aan energiedelen en aan energiegemeenschappen. Sommige land- en tuinbouwbedrijven hebben bijvoorbeeld op bepaalde momenten een elektriciteitsoverschot dat ze kunnen laten afnemen door bedrijven of particulieren in hun onmiddellijke omgeving.” Ook de globale bedrijfssituatie en -ontwikkeling wordt meegenomen. Zo komen de adviseurs tot een 360°-beeld van het bedrijf.

Na het advies volgt de offerte

De tweede dienst van KBC Sustainability Services is het offerteplan, waarbij landbouwers offertes kunnen vragen bij een geselecteerd netwerk van gekwalificeerde partners voor de realisatie van de werken uit het adviesrapport.

Het klimaatengagement van KBC stopt niet bij de nieuwe dienst. Er staan nog meer initiatieven in de steigers. KBC bekijkt bijvoorbeeld welke rol zij zouden kunnen spelen in lokale ‘carbon farming’. De bank heeft reeds een pilootproject lopen met het lokale koolstoflandbouwplatform Claire.

Koolstoflandbouw

“Het aanbod bij de lokale landbouwers om aan ‘carbon farming’ te gaan doen met vrijwillige CO2-compensaties van bedrijven, zoals in de Verenigde Staten, bestaat hier vandaag al. Bij de Belgische bedrijven bestaat er voorlopig nog enige terughoudendheid om daarmee volop aan de slag te gaan. Verschillende overheidsniveaus bekijken hoe ze deze ontwikkelingen kunnen ondersteunen, reguleren en stimuleren.

Koolstoflandbouw komt er dus hoe dan ook. We gaan in België en in Europa naar een situatie waarin bedrijven die meer CO2 uitstoten ook zelf meer eigen kapitaal zullen moeten aanhouden bij financiering. Dat zelfde fenomeen zie je nu al bij het woningkrediet, waarin het energieprestatiepeil van de woning een steeds grotere rol krijgt”, duidt Bart Verstrynge.

Keuzes maken

In de diverse uitdagingen laat KBC de brede landbouwsector niet links liggen. “We blijven de landbouw ondersteunen. Groter worden of hogere opbrengsten halen mag geen doel op zich zijn. Het gaat over hogere rendementen realiseren, opbrengsten min alle kosten. We moeten voornamelijk slimmer aan landbouw doen. Topondernemers hebben die omslag vaak al gemaakt. Ze zetten hun eigen doelstellingen, mogelijkheden en kansen af tegenover wat de afnemers willen, tegenover wat de maatschappij wil. Soms gaan ze tegen de stroom in, maar hun plannen zijn vaak goed onderbouwd.”

En er komen steeds maar nieuwe deelsectoren of verdienmodellen bij in de agrarische sector: insecten, soja, aquacultuur, quinoa, algen, stadslandbouw… “KBC volgt alle nieuwe ontwikkelingen in de sector op de voet en laat de landbouw in zijn toenemende verscheidenheid niet los. Nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijk, maar we zijn er ook van overtuigd dat we diverse vormen van landbouw zullen nodig hebben”, besluit Bart Verstrynge

Filip Van der Linden

Lees ook in Agriflanders

Meer artikelen bekijken