Startpagina Agriflanders

Vemis bundelt kennis rond emissies in veehouderij

Bij grote bedrijven groeit mogelijk de impact op de omgeving. Dit geldt ook voor luchtemissies: ammoniak, geur, fijnstof en broeikasgassen. Vandaag wordt bij de vergunningverlening vooral aandacht besteed aan ammoniak- en geuremissies. Er wordt echter vastgesteld dat daar tal van kennislacunes bestaan.

Leestijd : 2 min

Onder de naam Vemis slaan 8 Vlaamse kenniscentra de handen in elkaar om praktijk rijpe kennis en heldere oplossingen rond emissies in de veehouderij tot bij stakeholders te brengen. Dat doen ze al sinds 2011, maar vanaf dit jaar wordt alle kennis gebundeld op een nieuwe website, die de toegang tot de vergaarde kennis toegankelijker moet maken.

Vemis geeft via verschillende projecten en doctoraten inhoud aan haar werking. Een aantal thema’s zijn luchtkwaliteit en de relatie met emissies, van brongerichte aanpak tot end-of-pipetechnieken, technische en economische haalbaarheid, modellering en meettechnieken en analyse.

Gebruiksvriendelijkheid voorop bij nieuwe website

De nieuwe website kreeg een betere structuur, die ervoor moet zorgen dat je binnen enkele muisklikken vindt wat je nodig hebt.

Veehouders missen nog steeds veel kennis over emissies, en dat terwijl ze veel toekomstkeuzes moeten maken, terwijl het beleid volop in ontwikkeling is, en terwijl nieuwe technieken onderzocht en ontworpen worden. Het werd dus tijd voor een verzamelplaats van al die informatie: www.vemis.be.

Op de website vind je projecten, doctoraten en rapporten die constant aangevuld en geactualiseerd worden. Je kan je ook inschrijven voor een viermaandelijkse nieuwsbrief zodat je op de hoogte bent over nieuwe ontwikkelingen binnen luchtemissies in de veehouderij.

Niet alleen via de website wil VEMIS kennis verspreiden, maar dat gebeurt ook via de vakpers, studiedagen en verschillende activiteiten van de partners.

Vemis heeft ook een actieve ledenwerking waarin diverse doelgroepen vertegenwoordigd zijn: constructeurs, studiebureaus, onderzoeksinstellingen, overheden, landbouworganisaties…. Daar wordt geïnformeerd en gediscussieerd over het beleid, over oplossingen voor emissiereductie, over lopend onderzoek en resultaten… Van hieruit ontstaat nieuwe input voor projecten en onderzoek.

WeComV

Ook het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) werd onlangs eindelijk opgericht. Het is de bedoeling dat het WeComV onafhankelijk wetenschappelijk advies verleent over alle aangelegenheden inzake luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking, inclusief de luchtemissies ammoniak, fijnstof, geur, biologische agentia en broeikasgassen.

De bedoeling is dat het comité zich wetenschappelijk buigt over de stikstofreducerende technieken die wél werken, zodat landbouwers er gerust in kunnen zijn dat hun investering ook effect zal hebben. In het verleden gebeurde dat onder meer in Nederland zonder deftige wetenschappelijke onderbouwing, waardoor nu blijkt dat talloze landbouwers investeerden in technieken die jaren later niet lijken te werken.

Met het comité zullen nieuwe emissiereducerende technieken ook veel sneller getest en goedgekeurd kunnen worden.

Sanne Nuyts

Lees ook in Agriflanders

Meer artikelen bekijken