Startpagina Economie

Geen nieuwe explosie van de tarweprijs verwacht

Diverse redenen zorgen voor een stijging van de tarweprijs, waardoor die de komende maanden wellicht op een iets hoger niveau blijft. Die trend zal zich echter niet verder doorzetten.

Leestijd : 3 min

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Expert, overliep met ons de voedermarkten in de laatste 2 weken van 2022 (19 december tot 1 januari).

Zonnebloempit- en palmolie op een dieptepunt

De koolzaadprijs is behoorlijk gestegen. “De stijging van de prijs van ruwe olie met 15% sinds half december en de stijging van de tarweprijs hebben een grotere impact dan de druk die er nog steeds is op de prijs van plantaardige olie. Zolang de Chinese vraag sputtert, blijft die onder druk staan”, legt Raf Beyers uit.

“De palmolieprijs kon daardoor nog niet herstellen en eindigde aan het einde van het jaar op het laagste niveau van december. Hetzelfde verhaal geldt voor zonnebloempitolie.”

Voor zonnebloempit- en palmolie wordt er, na een lange periode van prijsdaling, nu ook een prijsstijging verwacht door de stijging van de sojaolieprijs. En ook hier drukt de La-niña-droogte in Argentinië de opbrengst van koolzaad en zonnebloem. Conclusie: als de consumptie ondermaats blijft, zal de prijsstijging eerder bescheiden blijven.

Lagere sojaoogst verwacht in Zuid-Amerika

Het exportvolume van sojabonen in de Verenigde Staten (VS) valt niet mee, waardoor de prijs onder druk kwam te staan. Anderzijds blijft de twijfel over de opbrengst vanuit Z-Amerika de prijs ondersteunen. Afhankelijk van het weersverloop in Brazilië kan de hoge sojaprijs wel weer gaan zakken als de oogst daar volop op gang komt. De recentste weervoorspellingen zijn goed.

Beyers: “Door de droogte in Argentinië en in het zuiden van Brazilië wordt de oogstverwachting daar wel naar beneden gezet. De door de United States Department of Agriculture (USDA) verwachte opbrengst in Argentinië zakt van 49,5 naar 43 miljoen ton en voor Brazilië van 152 naar 148 miljoen ton. Het weer moet er snel verbeteren of deze verwachting wordt zelfs niet gehaald. Het is afwachten in hoeverre de droogte waarover al 3 maanden wordt gesproken – in Argentinië de ergste van de laatste 30 jaar – al in de huidige prijs is verrekend.”

Minder maïs uit Oekraïne

De maïsprijs is onder invloed van de hogere tarweprijs gestegen. De stijging is iets beperkter, maar de prijs was ook minder onderuitgegaan. De hogere olieprijs ondersteunt in de VS de maïsprijs, terwijl in Europa de lagere oogst in Oekraïne hetzelfde doet. Een goede oogst in Brazilië kan de prijs in de VS wat onderdrukken.

“De oorlog in Oekraïne en droogte heeft in 2022 de maïsprijs fel doen opveren”, herinnert Beyers ons. “De prijs is ondertussen wel behoorlijk gezakt, maar deze blijft in tegenstelling tot de tarweprijs boven de bodem van afgelopen zomer. De droogte bij ons maakt ons afhankelijk van het aanbod vanuit Oekraïne. Een deel van de maïs zal daar wellicht op het veld blijven. De oogst blijft dan wellicht met circa 21,5 miljoen ton ver onder de door de USDA verwachte 27 miljoen ton. Ook vanuit Zuid-Amerika zou het verwachte aanbod voor de komende maanden wel eens kunnen tegenvallen door de aanhoudende droogte in vooral Argentinië. Veel hangt ook af van de kooplust vanuit China.”

Stijgende trend voor tarwe

“De tarweprijs is na Kerstmis op de Amerikaanse beurs behoorlijk gestegen door de extreme winterprik. Dat heeft uiteraard ook effect op de Matif-prijs (Matif = Marché à Terme International de France). Het areaal dat ingezaaid is door de Russen is lager dan vorig jaar, waardoor de tarweprijs op langere termijn ook vanuit die kant ondersteund wordt. De lagere opbrengst in Argentinië zorgt er momenteel voor dat Brazilië tarwe koopt in Rusland. Al deze zaken verklaren de recente stijging van de tarweprijs en houden die wellicht de komende maanden op een iets hoger niveau dan wat de markt tot vorige week dacht te moeten zijn.”

Er wordt verwacht dat de stijgende prijstrend zich niet verder zal doorzetten wegens voldoende aanbod tegenover de vraag. China is de onzekere factor, omdat men niet goed kan inschatten wat de gevolgen zijn van de recente Covid 19-uitbraken. Als de euro ten opzichte van de dollar terug terrein zou verliezen, kan dat op de Matif wel de prijs verder ondersteunen. “De export van tarwe vanuit Frankrijk blijft blijkbaar ook bij deze hoge prijzen goed lopen. Zolang het aanbod vanuit Oekraïne/Rusland op niveau blijft, wordt echter geen explosie verwacht van de prijs, zoals in de lente van 2022”, besluit Raf Beyers.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Economie

Hoge melkaanvoer doet prijzen dalen

Economie Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, overliep met ons de financiële wereldsituatie en de internationale zuivelmarkten dd. 19 januari 2023. De hoge melkaanvoer, in combinatie met snel dalende prijzen van basiszuivelproducten, weegt duidelijk op de prijs voor spotmelk in onze contreien.
Meer artikelen bekijken