Startpagina Milieu

Europa draait Vlaanderen en Wallonië duimschroeven aan over nitraatverontreiniging

De Europese Commissie daagt België voor het Hof van Justitie in Luxemburg omdat het Waals gewest, ondanks herhaaldelijk aandringen, te weinig doet om zijn grond- en oppervlaktewateren te beschermen tegen nitraatverontreiniging. Daarnaast behoort ook de waterkwaliteit in Vlaanderen tot de slechtste van de hele Europese Unie, benadrukte de Commissie nog op 15 februari.

Leestijd : 2 min

De nitratenrichtlijn heeft tot doel de waterkwaliteit in heel Europa te beschermen tegen nitraatverontreiniging door de landbouw. Een teveel aan nitraat kan schade toebrengen aan zoet water en aan het mariene milieu door een proces dat eutrofiëring wordt genoemd. Dat leidt tot een overmatige groei aan algen, die het ander waterleven verstikken.

Wallonië

Het Waals gewest komt zijn verplichtingen niet na om zijn wateren te controleren en na te gaan of ze verontreinigd zijn, zegt de Commissie. Het bestaande actieplan dateert van 2014, terwijl het om de 4 jaar geactualiseerd moet worden, en voldoet niet aan de eisen van de nitratenrichtlijn. Bovendien blijkt de grondwaterkwaliteit in ongeveer 30 % van de meetpunten te zijn gedaald. Na aanmaningen in 2014 en 2019, waarschuwde de Commissie Wallonië in 2020 formeel dat het de Europese wetgeving schendt.

Drie jaar later is het Waals gewest nog steeds niet aan alle bezwaren tegemoetgekomen, waardoor de Commissie geen andere oplossing meer ziet dan ons land voor het Europees Hof te dagen.

Vlaanderen

Vlaanderen krijgt nog wat meer respijt. Dat ontvangt nu van de Commissie een aanmaningsbrief in verband met de vastgestelde nitraatverontreiniging. “De waterkwaliteit is in het Vlaams Gewest sterk verslechterd en behoort nu, met alle oppervlaktewateren in staat van eutrofiëring, tot de slechtste van de EU”, stelt de Commissie vast. De opeenvolgende nitraatactieplannen hebben sinds 2015 niet de verwachte resultaten opgeleverd. De Commissie dringt er daarom op aan onmiddellijk de vereiste verscherpte maatregelen te treffen.

België - de facto Vlaanderen - heeft nu 2 maanden de tijd om te reageren en de tekortkomingen die de Commissie vaststelde aan te pakken. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie een zogenaamd met redenen omkleed advies sturen, de volgende stap in de lopende inbreukprocedure. Ultiem kan ook Vlaanderen voor het Europees Hof gedaagd worden.

Belga

Lees ook in Milieu

Boeren op peil: Subirrigatie moet water beter vasthouden in Arendonk

Akkerbouw Landbouwers Paul en Stéphane de Cartier van de Kruisberghoeve in Arendonk beschermen hun watervoorraden met de aanleg van subirrigatie op 3 van hun landbouwpercelen, in het kader van het project ‘Boeren op peil in Oud-Turnhout en Arendonk’ (Bopota). Een systeem van buizen met gaten, onder meer ter hoogte van de wortels van de planten, zal het water rechtstreeks leiden naar waar het nodig is.
Meer artikelen bekijken