Startpagina Varkens

Huidige marktsituatie kan negatieve impact hebben op uitkoopregeling varkenshouders

De verbeterde conjunctuur in de Vlaamse varkenssector zal volgens Landbouwminister Jo Brouns mogelijk een zekere twijfel met zich meebrengen over het al dan niet instappen in de uitkoopregeling voor varkenshouders in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Leestijd : 3 min

Minister Brouns denkt dat de Vlaamse regering voorbereid moet zijn op een mogelijke verbreding van de uitkoopregeling. Dat betekent dat we de drempel die nu ingebouwd is, met de 0,5 impactscore, moeten durven loslaten”, zei de Vlaamse minister van Landbouw op 22 maart in de commissie Landbouw van het Vlaamse parlement.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir werkte een uitkoopregeling uit voor de varkenssector. Europa heeft deze uitkoopregeling begin deze maand goedgekeurd. Er wordt 200 miljoen euro voorzien.

Stap in de goede richting

“Ondanks de prijsstijgingen van de voorbije weken voor varkens, zal de goedkeuring toch een opluchting zijn voor de sector. Tot 900 varkensbedrijven in Vlaanderen zouden van de uitkoopregeling gebruik kunnen maken. De Vlaamse regering wil tegen 2030 de varkensstapel met 30% reduceren. Deze regeling zou dus een stap in de goede richting kunnen betekenen”, denkt Sofie Joosen (N-VA).

“We bieden de boeren die willen stoppen de kans om dit te doen aan gunstige voorwaarden en geven de resterende boeren een toekomstperspectief. Ook Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) waren eerder op dat vlak al tevreden partners”, zegt Joosen. Zij wou van minister Brouns horen of er voldoende varkensboeren gebruik zullen maken van de uitkoopregeling.

Nooit echt tevreden

met uitkoopregelingen

“In principe, als je de landbouwsector een heel warm hart toedraagt, ben je nooit echt tevreden met opkoopregelingen, maar ik denk dat het draagvlak voor deze opkoopregeling er wel is, ook vanuit de sector zelf. Ik heb deze regeling als initiële mede-initiatiefnemer ook altijd ondersteund”, stelt Brouns.

“Ik ben me tegelijk bewust van de sterk verbeterde conjunctuur op dit ogenblik, onder andere door de situatie in Spanje. We hebben vandaag zeer hoge biggenprijzen, tot 100 euro, laat ik mij vertellen. De verbeterde conjunctuur in de varkenssector zal mogelijk een zekere twijfel met zich meebrengen over het al dan niet instappen in deze regeling.”

Lagere vergoedingen

voor oudste stallen

“Daarbovenop is het jammer dat, onder druk van de Europese Commissie, de vergoedingen per zeug, big of vleesvarken, sterk zullen afnemen vanaf dat de stal ouder is dan 30 jaar. De bedragen zijn dezelfde voor alle stallen tot 30 jaar, en van 30 tot 40 jaar nemen die eigenlijk ieder jaar af, om dan ongeveer te eindigen op een derde van het initiële bedrag.

Met deze regeling beoogden we net om vooral oudere stallen, dus die niet-AEA-stallen (ammoniakemissiearm), uit bedrijf te nemen, omdat op het vlak van ammoniakuitstoot, maar ook op vlak van dierenwelzijn, dat net de stallen zijn die het best uit productie gehaald worden.

Doordat de bedragen bij die oudere stallen zo sterk dalen, in combinatie met de markttendensen die gunstig zijn de voorbije maanden, zal dit mogelijk een effect hebben op de deelnamegraad. We zullen zien wat de komende weken zullen betekenen voor het aantal intekenaars.”

Impactscore loslaten

Een aantal parlementsleden in de commissie Landbouw stelden vragen bij de impactscore van 0,5 die moet gehaald worden om te kunnen intekenen op de uitkoopregeling. “Ik denk dat die 0,5 indicatief is, dus dat er politiek over gesproken kan worden en dat er snel een overeenkomst gevonden kan worden om die los te laten.

Door de huidige marktsituatie moeten we durven doorschakelen en de vraag stellen of die uitkoopregeling breed opengezet kan worden, los van die drempel die nu gebruikt wordt, die de link heeft met stikstof. Ik denk dat we voorbereid moeten zijn op een verbreding van deze opkoopregeling, die dan betekent dat we de drempel die nu ingebouwd is, met 0,5 impactscore, moeten durven loslaten.”

Innovatie is de boodschap

“Ik denk dat innovatie de boodschap is. We moeten voortdurend de landbouw meenemen in de verdere verduurzaming, in investeringen in de beste beschikbare technieken, in de AEA-stalsystemen die voortdurend verbeterd worden, zoals de luchtwassers. Die begonnen met reducties van 50%, maar ik denk dat er vandaag al mogelijkheden zijn die gaan tot 90%. Ik denk dat het een kwestie van tijd is vooraleer je alle gesloten stallen kunt ontwerpen op basis van een stikstofneutraal systeem. Ik denk dat dat de toekomst zal zijn”, aldus nog minister Brouns.

Filip Van der Linden

Lees ook in Varkens

"China wil varkensvlees naar Europa exporteren"

Varkens Professor Jonathan Holslag maakt kanttekeningen bij de hoera-berichten over de export van Belgisch varkensvlees en paprika naar China. Er komt volgens hem een clash tussen ons naïeve liberalisme en hun beenharde staatskapitalisme, ook inzake landbouw.
Meer artikelen bekijken