Startpagina Actueel

Waals protest tegen Erosieplan

Waalse landbouwers zijn op 21 maart massaal naar Namen afgezakt om hun vertegenwoordigers te steunen bij de onderhandelingen over het Erosieplan in het nieuwe GLB. Ze vragen om dat plan onmiddellijk te herzien.

Leestijd : 1 min

De Waalse minister van Landbouw Willy Borsus (MR) zette een werkgroep op poten die zich moet buigen over het erosieprobleem. Die werkgroep vergaderde op 21 maart een eerste keer in Namen, waar sectorvertegenwoordigers en landbouwers zich verzamelden.

Met een nieuw referentiesysteem wordt beoogd om bodemerosie en -degradatie te voorkomen. Tot nog toe werd daarvoor rekening gehouden met de hellingsgraad van percelen, maar in een nieuw referentiesysteem voor erosiegevoeligheid zouden ook de lengte van de helling, de bodemkenmerken en de gemiddelde neerslagintensiteit worden meegenomen. Landbouwers in gebieden met een hoog erosierisico zullen andere werkmethodes moeten volgen.

Voor de vakbonden en alle landbouwers moet het Erosieplan onmiddellijk worden herzien en moet de looptijd ervan worden aangepast: "Deze nieuwe bepalingen roepen veel vragen op in het veld. Ze zijn onrechtmatig, ondoordacht en wetenschappelijk niet onderbouwd. Het is uit den boze om een systeem op te zetten dat niet representatief is voor de realiteit van het land en dat de landbouwbedrijven in een impasse brengt. We hebben eerlijke, beter gerichte en echt doeltreffende maatregelen nodig. De toekomst van onze landbouw en van de landbouwers staat op het spel", klinkt het.

Delphine Jaunard/SN

Lees ook in Actueel

Portugese regering rantsoeneert water voor landbouw

Actueel De Portugese regering heeft besloten water te rantsoeneren in het oosten van de Algarve. De toeristische regio in het zuiden kreunt onder de droogte. Het doel is om op termijn het gebruik van grondwater met 15% te verminderen
Meer artikelen bekijken