Startpagina Edito

Edito: we kunnen allemaal meehelpen aan een betere biodiversiteit

Nu de lente eindelijk lijkt los te barsten, duiken langs Vlaamse (veld)wegen opnieuw overal wandelaars en fietsers op. Respect van de burger voor de natuur én voor de boer is daarbij op zijn plaats.

Leestijd : 2 min

Hoewel iedereen vandaag de mond vol heeft van ‘de natuur en de biodiversiteit beschermen’, is het respect hiervoor dikwijls zoek door recreatieve gebruikers van het platteland. Niet iedereen vindt het nodig om de voorziene paden en wegels te gebruiken, of dit nu in het bos is of in landbouwgebied. Erger nog is wanneer motorcrossers of quadrijders hun gangen gaan waar het niet hoort.

Lente betekent niet alleen dat velen de buitenlucht terug opzoeken, maar ook dat het broedseizoen van heel wat vogels is aangebroken. Grondbroedende vogels – zoals veldleeuweriken en patrijzen – maken veelal hun nesten op akkers en weiden. Vandaag verplaatsen al heel wat aandachtige boeren zorgvuldig deze nesten tijdens de voorjaarsactiviteiten. Daarnaast sloten vele boeren de voorbije jaren beheerovereenkomsten af om de nesten en de jongen te beschermen.

Als we in de cijfers van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) duiken, zien we dat in 2022 niet minder dan 3.700 landbouwers de natuur, het landschap of het milieu zo een duwtje in de rug gaven. Het gaat hierbij over zo’n 12.324 ha landbouwgrond. Zo’n overeenkomst vereist weliswaar engagement van de landbouwer, maar levert ook een vergoeding op. Vooral de beheerovereenkomsten ‘perceelsrandenbeheer’ en ‘soortenbescherming’ dragen bij aan de bescherming van flora en fauna, maar ook de overeenkomsten in het kader van ‘kleine landschapselementen’ zorgen voor voeding, beschutting en bescherming van veel dieren en planten.

Vlak voor het paasweekend deed de VLM dan ook terecht een oproep om deze beschermde akkerranden en grasstroken niet te betreden. Elke activiteit op de randen beschadigt immers de grasmat en verstoort de broedende vogels. Recreanten weten meestal niet eens dat het verboden is om op die randen te wandelen, te fietsen of te rijden met een voertuig. Een goede signalisatie is dus zeker wenselijk, maar ook de landbouwer zelf – of de loonwerker – moet die stroken ontzien.

De gevolgen zijn immers nefast voor de natuur, maar zijn ook voelbaar in de portemonnee van de boer. Bij schade zal zijn vergoeding namelijk lager zijn!

Eigenlijk is het simpel: blijf – in dit geval – op de platgetreden paden. Zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen aan een betere biodiversiteit en tonen we respect voor het werk en het engagement van de boer!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

‘Met patatte is het altijd watte’... ook in 2023

Edito ‘Met patatte is het altijd watte’, het is een vrolijke uitspraak onder landbouwers. Helaas doet seizoen 2023 het gezegde weer alle eer aan, met een late start, een moeilijke opkomst en nu nog een hoge plaagdruk erbovenop.
Meer artikelen bekijken