Startpagina Onderwijs

Broederschool Biotechnische & Sport te Sint-Niklaas: Ervaringsgericht onderwijs met passie

De Broederschool Biotechnische & Sport, gelegen aan de rand van Sint-Niklaas, legt zich onder andere toe op het studiedomein van land- en tuinbouw en combineert een professionele aanpak met ervaringsgericht leren, waardoor leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot specialisten binnen land- en tuinbouw.

Leestijd : 2 min

Bij de Broederschool Biotechnische & Sport ligt de nadruk op ervaringsgericht leren, zodat leerlingen, zowel tijdens de lessen als stages, zoveel mogelijk praktijkervaring kunnen opdoen. Technisch adviseur coördinator Peter Vande Moortele benadrukt het belang hiervan: "We willen onze leerlingen de kans geven om de theorie direct in de praktijk toe te passen. Zo ontwikkelen ze essentiële vaardigheden en krijgen ze een beter begrip van de land- en tuinbouwsector." Daarom beschikt de Broederschool over een uitgebreid aanbod aan teelten, zowel in serres, tunnels als vollevelds.

Leerlingen een brede basis bieden

Leerlingen uit de tweede graad krijgen bij de Broederschool Biotechnische & Sport de kans om kennis te maken met verschillende aspecten van de land- en tuinbouwsector, waaronder groenteteelt, veeteelt, akkerbouw, sierteelt, fruitteelt, tuinaanleg en groenbeheer. Directeur Joris Verbeke licht toe: "Ons doel is om leerlingen een brede basis te bieden en om hen voor te bereiden op een succesvolle toekomst in de sector. We streven ernaar om hen te inspireren en te motiveren om hun passie te ontdekken en verder te ontwikkelen." In de derde graad kunnen leerlingen zich dan verder specialiseren in de sector van hun passie.

Belang van praktijkervaring

De schooltuin en het land- en tuinbouwbedrijf van de school vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Daar kunnen de leerlingen in een natuurlijke omgeving praktijkervaring opdoen. Ze kunnen er de opgedane theoretische kennis direct toepassen en zo hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van land- en tuinbouw. Mede dankzij de samenwerking met naburige boerderijen en de  stad Sint-Niklaas kunnen leerlingen via werkplekleren ook praktijkervaring op locatie opdoen. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met verschillen proefstations om praktijkproeven aan te leggen op de school, zodat onze leerlingen kunnen kennismaken met de meest innovatieve productiesystemen en -wijzen.

De Broederschool Biotechnische & Sport in Sint-Niklaas streeft ernaar om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden dat leerlingen inspireert en uitdaagt. Met een sterke focus op duurzaamheid en dierenwelzijn, bereidt de school haar leerlingen voor op een succesvolle toekomst in de land- en tuinbouwsector.

Op zondag 28 mei is iedereen trouwens ook welkom op de Provinciale Veeprijskamp in onze school.

Joris Verbeke (Broederschool

Biotechnische & Sport)

Lees ook in Onderwijs

Ondersteun duaal leren via bestaande aanbieders, niet via de RTC’s

Actueel Het takenpakket van de Regionale Technologische Centra (RTC’s) uitbreiden met het ondersteunen van duaal leren is geen goede zaak. Wend de voorziene middelen aan om de huidige aanbieders en ondersteuners van duaal leren te versterken. Dat adviseert de SALV in het kader van het voorontwerp van programmadecreet ter aanpassing van de begroting voor 2023.
Meer artikelen bekijken