Startpagina Varkens

Extra tijd voor vrijwillige opkoopregeling varkenshouders

De uiterlijke indieningsdatum van 17 mei voor de vrijwillige opkoopregeling voor varkensboeren zal verlengd worden naar 17 juni.

Leestijd : 2 min

De sector zelf, en verschillende begeleidingsbureaus voor landbouwers, geven aan dat de huidige timing te krap is. De Vlaams Landmaatschappij werd contacteert door meer dan 300 geïnteresseerde landbouwers en adviesbureaus en kreeg (dd. 11 mei) 53 dossiers binnen, terwijl tot 900 varkensbedrijven in Vlaanderen van de uitkoopregeling gebruik zouden kunnen maken.

“Om de varkensboeren voldoende tijd te geven om deze afweging te maken en vervolgens effectief in te dienen, verlengen we de periode met een maand”, klinkt het bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), die hiervoor bevoegd is.

Deel van de PAS

Om een afbouw van de varkensstapel met -30% en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), keurde de Vlaamse regering op 31 maart 2023 de vrijwillige stopzettingsregeling voor de varkenshouderij goed, na goedkeuring van de Europese Commissie.

De indieningsperiode stopzettingsregeling varkensstallen startte op 3 april. De varkenshouders hadden oorspronkelijk 45 dagen om hun dossier in te dienen, tot 17 mei. Voor de verlenging met een kleine maand ondertekent ze eerstdaags een Ministerieel Besluit.

Verschillende redenen

De redenen voor de verlenging zijn divers. Zo hebben landbouwers net hun Verzamelaanvraag rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moeten vervolledigen, hebben ze vaak wat tijd nodig om voldoende bewijsstukken te verzamelen om in te tekenen en studiebureaus zijn nog volop bezig met de verwerking van de aanvragen. De Vlaamse Landmaatschappij kreeg de voorbije maand 280 vragen via mail en 110 telefonische vragen te verwerken. Meer dan 300 geïnteresseerde landbouwers zo dus contact op met de Vlaamse Landmaatschappij.

Varkenscall

Aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijwillige opkoopregeling verandert niets. Landbouwbedrijven met een impactscore hoger dan 0,5% kunnen gebruik maken van de vrijwillige stopzettingsregeling. Zij kunnen een stopzettings- en een sloopvergoeding voor de stallen en erfverharding vragen.

Landbouwers kunnen kiezen of zij geheel of gedeeltelijk instappen in deze regeling. Het is dus mogelijk om binnen 1 bedrijf voor een varkensstal een vergoeding aan te vragen en in een andere varkensstal nog steeds varkens te houden. De stopzettingsvergoeding bestaat uit een vergoeding voor de varkens en het bedrag is afhankelijk van de categorie waaronder de dieren vallen.

Het indienen van een aanvraag is vrijblijvend.

Alle info over de regeling vind je hier.

Filip Van der Linden

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken