Startpagina Varkens

Nieuw project inzake ammoniakreductie in bestaande stallen

Het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland investeert in 7 projecten die de komende jaren sleutelen aan tal van innovaties voor een slimmer, groener en socialer Europa. Eén van de goedgekeurde projecten is Rambo, een onderzoek naar ammoniakreductie in de varken- en pluimveesector.

De 6 overige projecten omvatten onder meer de realisatie van een kernplatform rond biogebaseerde materialen, klimaatadaptatie in waterbeheer en het verduurzamen van landelijk toerisme.

Leestijd : 2 min

Varkens- en pluimveehouders in de grensregio Vlaanderen-Nederland krijgen de komende jaren een zeer strenge emissienorm opgelegd met betrekking tot ammoniakuitstoot. Dit stelt de veehouderij voor een grote uitdaging. Er ontstaan op dit moment initiatieven om emissies te reduceren, maar de beschikbare reductietechnieken zijn niet toepasbaar op bestaande, niet-ammoniakemissiearme varkensstallen. Ook in de pluimveehouderij is er nood aan innovatieve reductiemaatregelen en -technieken.

Rambo

Het project Rambo (voluit Reductie van AMmoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen) van Inagro zal pluimvee- en varkensbedrijven met een integrale benadering ondersteunen in hun emissiereductie-aanpak om aan de ammoniakemissienormen te kunnen voldoen.

Op test- en demolocaties zullen metingen en evaluaties worden uitgevoerd om de impact van maatregelen op ammoniakemissie, prestaties, dierwelzijn en -gezondheid in te schatten, wat input levert voor een gedragen maatregelenpakket om ammoniakreducties in stallen te bekomen.

Voor niet-ammoniakemissiearme stallen

Deze technieken en maatregelen zullen ook toepasbaar zijn op bestaande, niet-ammoniakemissiearme stallen in de regio. Daarnaast worden tools aangeboden zodat veehouders bewuste keuzes kunnen maken voor hun eigen specifieke situatie. De vergaarde kennis wordt wijd verspreid door de sector te engageren via workshops, demonstraties, co-creatie, webinars, studiereizen en -dagen, open dagen en door individueel advies te verstrekken aan een aantal stalhouders.

Het project loopt van 1 september 2023 tot 31 augustus 2026.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken