Startpagina Aardappelen

PotatoEurope 2023 belooft een succes te worden

Door het slechte voorjaar werd pas begin mei het laatste pootgoed op het demoterrein van PotatoEurope geplant. Alles lijkt er echter op te wijzen dat PotatoEurope 2023 weer een schot in de roos wordt. Hét aardappelevenement van het jaar gaat door op 6 en 7 september 2023 in Kain, nabij Doornik.

Leestijd : 4 min

De vraag naar standruimte door exposanten is dit jaar bijna even hoog als bij de uitzonderlijke editie van 2019. De laatste Belgische editie van PotatoEurope telde toen 216 exposanten, aan de komende editie zullen voorlopig al 194 exposanten deelnemen (volgens opgave eind mei).

Internationaal karakter

Bovendien blijft het internationale karakter van deze beurs belangrijk: de exposanten komen, net als in 2019, uit 16 verschillende landen! Dit jaar is een landenpaviljoen voorzien van Nederland. In het Verenigd Koninkrijk bestaat met het wegvallen van de British Potato Council geen overkoepelend (export)orgaan meer en zal er dan ook geen Brits landenpaviljoen zijn op PotatoEurope.

32-potatoeurope-1-oranje-web

Wat bovendien tot tevredenheid van de organisatoren strekt, is het feit dat de verschillende sectoren uit de aardappelkolom vertegenwoordigd zullen zijn. Zowel de mechanisatie als het pootgoed, de diensten, de fyto- en de bemestingssector of de bewaring en de verwerking zijn ruim vertegenwoordigd.

Verwacht wordt dat het ruim en internationale exposantenaanbod ook een ruimer en een nog meer gediversifieerd bezoekerspotentieel op de been brengt. In 2019 mocht PotatoEurope al meer dan 10.000 bezoekers verwelkomen, de organisatoren hopen dit jaar de coronaperikelen voldoende achter zich te hebben gelaten en ook weer de kaap van 10.000 bezoekers te kunnen overschrijden.

Tijdens deze editie zullen nog meer machines dan vorige keer demonstreren in Kain.
Tijdens deze editie zullen nog meer machines dan vorige keer demonstreren in Kain. - Foto: Fedagrim

Demonstraties

Al van bij de oorsprong is een van de sterkhouders van PotatoEurope de demonstratie van rooiers. Dat is ook nu nog het geval, alleen is het gamma sterk uitgebreid. Dit jaar zullen 12 rooiers van 5 firma’s voorgesteld worden : AVR, Dewulf, Grimme, Pouchain en Ropa presenteren zowel zelfrijdende als getrokken rooiers. De rooiers zullen door elkaar gedemonstreerd worden, 2 uur in de voormiddag en 2 uur in de namiddag. Daarnaast zullen 6 inschuurlijnen van AVR, Bijlsma-Hercules, Dewulf-Miedema, Dubrulle-Downs en Grimme permanent draaien.

Voor het eerst zullen in België ook demonstraties georganiseerd worden rond mechanische onkruidbestrijding (met 4 deelnemende machines) en rond alternatieve loofdoding (met voorlopig 2 deelnemende machines). Deze demo’s zullen op het middaguur doorgaan.

Proefvelden

Een tweede pijler van PotatoEurope zijn de proefvelden. Dit jaar hebben 11 firma’s een proefveld aangevraagd. Deze zijn centraal ingeplant, zodat de bezoeker ze makkelijk kan vinden. Naast variëteitenveldjes zullen vooral fyto- en bemestingsproeven voorgesteld worden. Ook een proef met druppelirrigatie werd aangelegd en een demoveld met 18 robuuste rassen. In dat kader zal tijdens PotatoEurope een convenant getekend worden door alle actoren van de bioketen in België, met het oog op het verhogen van het percentage robuuste rassen. Deze ondertekening zal gebeuren in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de bio-keten uit Frankrijk en Nederland.

32-potatoeurope-2-oranje-web

Voor dit alles werd in Kain, nabij Doornik, een terrein van om en bij de 33,5 ha gevonden. Ets. Witdouck blijft traditiegetrouw een groot deel van de percelen leveren, maar er werden voor deze editie ook bij 3 andere boeren aangrenzende percelen gehuurd. Kain is centraal gelegen in het Europese aardappelteeltgebied en is makkelijk bereikbaar, aangezien Doornik een knooppunt vormt van autosnelwegen komende uit Frankrijk, het noorden van België en Nederland en het oosten van België.

Inkom en registratie

Aan de kassa bedraagt de inkom voor PotatoEurope 2023 18,00 euro, maar tickets kunnen ook online gekocht worden en kosten dan slechts 15,00 euro. Er worden door de exposanten ook uitnodigingskaarten in omloop gebracht. Met deze uitnodigingskaarten moeten bezoekers zich, net zoals bij de vorige editie, eerst registreren. Dat kan het best op de website www.potatoeurope.be. Registreren is ook mogelijk aan de ingang, maar dan bestaat het risico op wachtrijen.

32-potatoeurope-3-oranje-web

Organisatie en sponsors

PotatoEurope 2023 wordt georganiseerd door Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw en de Groenvoorziening. Om dit evenement tot een succes te maken werd een samenwerking uitgewerkt met Carah, Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Fiwap, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W). Carah neemt meer specifiek de hele proefveldwerking en teeltopvolging op zich, PCA en Fiwap nemen het voortouw in de demo’s voor mechanische onkruidbestrijding en alternatieve loofdoding. ILVO en CRA-W werken dan weer meer op de praktische uitwerking van de rooidemo en op de demo inschuurlijnen.

Ook dit jaar wordt het pootgoed ter beschikking gesteld door Agrico (Fontane) en HZPC (Challenger). De afvoer en verwerking van de aardappeloogst wordt verzekerd door onze partners Mydibel en Lutosa.

Case IH/Steyr en Dezeure staan in voor het ter beschikking stellen van alle trekkers en kipwagens op deze demo. Syngenta is de partner voor de fytoproducten die bij de aardappelteelt gebruikt worden. ING is de financiële partner.

Bijzondere dank gaat uit naar de stad Doornik, met wie een uitstekende samenwerking is uitgebouwd.

Locatie: PotatoEurope 2023, 6 en 7 september 2023, Ets. Witdouck, Rue de Mourcourt 2, 7540 Kain

Fedagrim

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken