Startpagina Schapen

Hoe springt een schapenhouder om met zijn watergebruik?

In een tijd waarin droogte en verminderde waterbeschikbaarheid steeds grotere uitdagingen vormen voor de landbouwsector, worden innovatie en duurzaamheid steeds belangrijker. Het veranderende klimaat heeft geleid tot onvoorspelbare neerslagpatronen en langere periodes van droogte, wat onzekerheid en zorgen met zich meebrengt bij landbouwers in zowel de plantaardige als dierlijke sector.

Leestijd : 3 min

Life Aclima begeleidt landbouwers in een klimaatadaptatietraject waarin ze samen het watergebruik van het landbouwbedrijf analyseren en op zoek gaan naar oplossingen. Ook Jan Verrecht, eigenaar van een schapenhouderij te Laakdal, doorloopt een klimaatadaptatietraject via Life Aclima bij onderzoeker Els Stevens van provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve. Els is binnen Life Aclima adviseur voor de rundveehouderij en kleine herkauwers.

Zo’n 40 jaar geleden begon Jan schapen te houden en in 2000 werd hij professioneel schapenhouder. Vandaag de dag houdt hij 150 moederdieren en 250 lammeren. Hij fokt de schapen voor het vlees en promoot en verkoopt lamsvlees via korte keten. Natuurbeheer schakelt Jans schapen ook in om aan natuurbeheer te doen.

Van regenwater naar drinkwater voor schapen

Het vee van Jan drinkt nog leidingwater, maar daar wilt hij verandering in brengen. Hij heeft al een regenwaterput geïnstalleerd die het dakwater van zijn stal opvangt. Tijdens verplaatsingen drinken de schapen al opgevangen regenwater. De bedoeling is om hen ook in de stal regenwater voor te schotelen.

“Ik kwam in contact met Life Aclima tijdens de Agridagen in mei 2022. Dit project kwam als geroepen want ik wilde al langer het gebruik van regenwater binnen mijn bedrijf vergroten,” vertelt schapenhouder Jan Verrecht “Zo zou het kunnen dienen als reinigingswater voor de stallen, maar het liefst wil ik het regenwater gebruiken als drinkwater voor mijn schapen. Zolang het voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen natuurlijk. Hierbij speelt zuiveringstechnologie een cruciale rol om het geschikt te maken voor consumptie.”

Zijn verwachtingen van het Life Aclima-project zijn hoog. “Ik hoop op begeleiding en ondersteuning bij het gebruik van de juiste technieken om regenwater drinkbaar te maken en de waterkwaliteit te waarborgen.” vertelt hij.

Samenwerken voor duurzaam watergebruik in de landbouw

De samenwerking tussen Jan Verrecht en Life Aclima is nog maar recent, maar toch is hij al zeer tevreden. In zijn bedrijf staat het comfort, gezondheid en welzijn van de dieren centraal, waardoor er weinig tijd overschiet om zelf uit te zoeken wat hij kan doen om zijn regenwatergebruik te verhogen. Dankzij de input van het projectteam achter Life Aclima kan hij zelf actie ondernemen en direct met de juiste technieken aan de slag gaan.

Het verhaal van Jan Verrecht toont aan dat innovatieve benaderingen en samenwerking tussen landbouwers, onderzoekers en experts essentieel zijn om de uitdagingen van waterbeschikbaarheid in de landbouwsector aan te gaan. Het bewustzijn voor duurzaamheid en innovatie is sterk aanwezig in deze sector, wat nodig is om de invloed van klimaatverandering gezamenlijk aan te pakken.

Zelf een watertraject starten via Life Aclima?

Het projectteam van Life Aclima is steeds op zoek naar land- en tuinbouwbedrijven uit de provincie Antwerpen die een steentje willen bijdragen om de huidige waterproblematiek aan te pakken. In een klimaatadaptatietraject word je door de onderzoekers van het Aclima-team begeleid in de toepassing van maatregelen op jouw bedrijf die de waterbeschikbaarheid verhogen. Bij interesse kan u het formulier invullen op onze site: lifeAclima.eu

Life Aclima

Lees ook in Schapen

Het herkauwproces en mogelijke probleemsituaties bij schapen

Schapen Schapen zijn herkauwers. Dat betekent dat ze via een complex magensysteem cellulose- en vezelrijke planten kunnen benutten om zich te voeden. We gaan in dit artikel dieper in op hoe dit verteringsproces verloopt, maar ook op eventuele problemen die we als veehouder kunnen ervaren als er bij de vertering iets verkeerd loopt, zoals groenkauwen of enterotoxaemie.
Meer artikelen bekijken