Startpagina Actueel

Geen schorsing van verlengingsdecreet omgevingsvergunningen

Als overgangsmaatregel in het stikstofakkoord werd eerder dit jaar een decretale verlening tot 31 december 2023 doorgevoerd van omgevingsvergunningen die onderhevig zijn aan de toekomstige wijzigingen op het vlak van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het Grondwettelijk Hof verwerpt het verzoek tot schorsing dat een particulier daartegen indiende.

Leestijd : 1 min

Op 10 maart kwam de Vlaamse regering de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) overeen, die intussen ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd. Als politieke afspraak werd een overgangsmaatregel overeengekomen waarbij vergunningen voor veehouderijen of mestverwerkingsinstallaties die verlopen in 2021, 2022 en 2023, verlengd kunnen worden tot 31 december 2023. Dat gebeurde via een decreet dat het Vlaamse Parlement goedkeurde op 9 juni 2023.

Geen schorsing

Een particulier trok naar het Grondwettelijk Hof tegen dit decreet en eiste de schorsing ervan. Hierdoor dreigden de verlengde vergunningen allemaal te vervallen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 9 november om niet in te gaan op het schorsingsverzoek. Hierdoor blijft het verlengingsdecreet van kracht en vervallen de vergunningen niet. Daardoor komt de gemaakte afspraak binnen het stikstofakkoord niet in gedrang.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Landbouw- en milieuorganisaties voeren actie tegen Europese ggo-wetgeving in Brussel

Actueel Op het Luxemburgplein in Brussel hebben een veertigtal mensen van verschillende landbouw- en milieuorganisaties actie gevoerd tegen een Europees voorstel tot nieuwe ggo-richtlijn. Ze vrezen dat een deregulering van ggo's (genetisch gemodificeerde organismes) zal resulteren in het aan banden leggen van de keuzevrijheid voor boeren en consumenten om ggo-vrije voeding te produceren en consumeren.
Meer artikelen bekijken