Startpagina Akkerbouw

ABS roept op om te stoppen met kalenderlandbouw

Het heeft de voorbije weken al veel geregend en er wordt nog meer regen voorspeld. Het rooien van aardappelen is op heel wat akkers een hele uitdaging geworden en ook alle andere voorziene werken op het land lopen vertraging op. ABS roept op om te stoppen met kalenderlandbouw die bepaalt wat wanneer moet gebeuren op het veld.

Leestijd : 2 min

Het onzinnige van de onrealistische vastlegging van datums tegen wanneer wat moet gebeuren op onze velden, ook gekend als ‘kalenderlandbouw’ werd volgens ABS de voorbije weken en dagen opnieuw met verve aangetoond. “Terwijl collega’s in het oosten van Vlaanderen nog enigszins gespaard bleven van extreem hoge neerslaghoeveelheden, zitten duizenden boeren en tuinders in het westen van Vlaanderen, meer in het bijzonder in de Westhoek en delen van Oost-Vlaanderen waar de meeste aardappelen, groenten en bieten nog in de grond steken, met de handen in het haar door de te natte en ontoegankelijke, soms zelfs overstroomde percelen”, stelt ABS in een mededeling.

Onmogelijk om regeltjes te volgen

“Verplichtingen om bijvoorbeeld vanggewassen in te zaaien tegen bepaalde datums, terwijl de extreme en dagelijkse neerslag de toegang tot percelen onmogelijk maakt, laat staan een mogelijkheid laat om eerst de gewassen te oogsten, dergelijke verplichtingen moeten echt hoogdringend herzien worden. Ook al kwam er uitstel tot eind november voor de inzaai van equivalente vanggewassen (tarwe) na risicoteelten, in het kader van het streven naar een goede waterkwaliteit onder de MAP6-regeltjes, dan nog zal het op de meeste percelen onmogelijk zijn om daar op landbouw- en milieukundig vlak verantwoorde wijze invulling aan te geven.”

Meer kwaad dan goed

“Niemand vraagt naar dergelijke weersomstandigheden en geen enkele landbouwer weet in het voorjaar, bij de aanmelding van zijn percelen om invulling te geven aan de strakke voorschriften voor vanggewassen hoe de weersomstandigheden zullen zijn ettelijke maanden later. Met ABS hebben we de onzinnigheid van de kalender steeds aangekaart. Vandaag stellen we opnieuw vast dat de natuur zich niet op datums laat vastpinnen. Het is hoog tijd dat men in de Brusselse kantoren en op de kabinetten inziet dat de strikte regels meer kwaad dan goed doen voor de boer en zijn bodem.”

ABS

Lees ook in Akkerbouw

Project rond plantmateriaal wil arbeidstekorten in plantopkweeksector opvangen

Fruit De belangrijkste onderzoekscentra voor kleinfruit in de grensregio bundelen de krachten in dit Europese project om samen met de sector oplossingen uit te werken die de groeikansen versterken. Door in te zetten op systeeminnovaties in de opkweek van plantmateriaal moet het mogelijk zijn de arbeidstekorten te verminderen in zowel de opkweek van plantgoed als de eigenlijke teelt.
Meer artikelen bekijken