Startpagina Actueel

Vlaanderen niet gelukkig met kort tijdsbestek voor natuurherstelwet

Vlaanderen is voorstander van de Europese natuurherstelwet, maar minister Demir wil een impactanalyse uitvoeren vooraleer ze aan het federale niveau het advies geeft om de wet goed te keuren. De tijd voor zo’n impactanalyse krijgt ze niet van Europa. Verschillende lidstaten geven aan dat ze zich vanwege de tijdsdruk zullen onthouden bij de stemming.

Leestijd : 2 min

Volgens Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) is Vlaanderen principieel voorstander van een Europese Natuurherstelwet, voor zover die rekening houdt met dichtbevolkte regio’s zoals Vlaanderen én voor zover die geen juridische hypotheek legt op onze welvaart.

Het mes op de keel gezet

Dat standpunt blijft onveranderd, ook nu de triloogonderhandelingen een nieuwe tekst opleverden voor die natuurherstelwet. Daarin wordt volgens Demir duidelijk opgeschoven in de richting van het Vlaamse standpunt. Vlaanderen is echter minder gelukkig met de keuze van de Europese Commissie om de tijdsdruk te verhogen om zo lidstaten met het mes op de keel om in enkele dagen tijd definitief kleur te laten bekennen. Op 22 november al vindt de Europese standpuntinname over de triloogtekst plaats binnen het zogenaamde Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper).

Weet wat je stemt

“Op 18 november kregen we de tekst, en op 22 november wil men al dat we kleur bekennen. Erg serieus kan je dat niet noemen. De les van het verleden is: weten wat je stemt, voor je het stemt. We moeten de impactanalyse goed kunnen uitvoeren. Op een drafje dit erdoor willen duwen, lijkt een tactische blunder voor iets wat zo’n goed natuurverhaal kan worden”, aldus Demir.

Twee weken geleden bereikten de onderhandelaars van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie een akkoord over de Europese natuurherstelwet na triloogonderhandelingen. Het oorspronkelijke voorstel is bijgestuurd dankzij inspanningen van onder meer Zweden en Vlaanderen. Dat is volgens Demir een goede zaak.

“Dat de prioriteit moet liggen op de bestaande juridische engagementen zoals Natura 2000 is iets waar we altijd op gehamerd hebben. We gaan nu op basis van de nieuwe teksten opnieuw de impactanalyse maken van wat dit voor onze regio betekent en of er voldoende flexibiliteit blijft om verder enorme investeringen te doen in natuurherstel zonder economische groei te fnuiken”, klonk het meteen bij minister Demir.

Nog meer onthoudingen

In afwachting van de volledige impactanalyse is Vlaanderen dan ook nog niet in staat om finaal kleur te bekennen. Ze heeft dat vandaag binnen de Belgische entiteiten laten weten. Verschillende andere lidstaten waaronder Nederland delen de mening en zullen zich ook onthouden op Europees niveau omdat ze onvoldoende tijd krijgen de gevolgen van het triloogvoorstel onder de loep te nemen.

FVDL

Lees ook in Actueel

Thomas More-studenten ruilen 5 dagen hun leslokaal in voor hal 7

Agribex De sector heeft een acute nood aan deskundige werkkrachten die thuis zijn in landbouwmechanisatie. Het beroep wordt daarom extra in de kijker gezet in hal 7 op het thema-eiland Workshop Live tijdens Agribex. Studenten Landbouwmechanisatie van de Thomas More-hogeschool zullen er dagelijks aan de slag zijn.
Meer artikelen bekijken