Startpagina Akkerbouw

Jaarlijkse enquête over erosiebestrijding

Landbouwers kunnen de bevraging over erosiebestrijding op het e-loket invullen tot en met 31 december 2023.

Leestijd : 1 min

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert het Departement Landbouw en Visserij (DLV) een bevraging over erosiebestrijding in het kader van de conditionaliteit.

Het Departement raadt vooral landbouwers met (heel) hoog erosiegevoelige percelen aan om deze jaarlijkse bevraging in te vullen.

Met de resultaten van de bevraging wil het Departement nagaan of de maatregelenpakketten voldoende flexibiliteit bieden en of ze het gewenste erosiebestrijdende effect opleveren.

DLV

Lees ook in Akkerbouw

Belgapomprijs blijft stijgen

Aardappelen Na eerdere prijsstijgingen in de voorbije weken, meldt Belgapom deze week opnieuw een prijsstijging voor de rassen Fontane en Challenger. Ditmaal van 550 naar 600 euro per ton (zonder BTW).
Meer artikelen bekijken