Startpagina Akkerbouw

Natuur- en milieuorganisaties verlaten onderhandelingstafel over mestactieplan

De landbouworganisaties Boerenbond, Groene Kring, Algemeen Boerensyndicaat, jong ABS, BioForum en VAC stellen vandaag vast dat de besprekingen over een correcte omzetting van het sectorakkoord naar een zevende mestactieplan vastlopen.

Leestijd : 2 min

De organisaties betreuren dat 8 maanden nadat ze een akkoord bereikten, de natuur- en milieuorganisaties de besprekingen net voor de eindmeet verlaten. De nulbemesting in VEN-gebieden die in het sectorakkoord duidelijk doorverwezen was naar de politieke besprekingen over PAS, werd nu plots als onderdeel in het sectorakkoord over MAP 7 geëist.

Onaanvaardbaar

Dit is voor de landbouworganisaties onaanvaardbaar. “Zo verliezen we kostbare tijd en komen maanden constructieve dialoog op de helling. Er is nochtans sprake van hoogdringendheid. Europa eist uiterlijk 28 november een antwoord op hun vraag naar duidelijkheid over het mestactieplan. Landbouwers willen aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren maar hebben dan wel nood aan een duidelijk kader”, klinkt het. De snelste weg om resultaat te boeken is het maandenlang onderhandelde akkoord nu in de praktijk omzetten. Vandaag bijkomende eisen stellen, zet ons een jaar terug in de tijd.

Het mestactieplan bepaalt hoeveel mest boeren mogen gebruiken, waar ze mogen bemesten en in welke gebieden al dan niet strengere maatregelen gelden. Het doel ervan is de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren.

Maandenlang constructief overleg

Maandenlang werd er tussen landbouw-, milieu- en natuurorganisaties constructief overlegd over een nieuw en intussen zevende mestactieplan. Er werd gewerkt aan een open dialoog en draagvlak bij alle partijen. Er werd zelfs recent nog afgesproken om bijkomende maatregelen te nemen als na 2 jaar het gewenste resultaat niet bereikt werd.

“Nu was het tijd om duidelijkheid te geven aan onze landbouwers en stappen vooruit te zetten op het terrein om de waterkwaliteit te verbeteren”, zeggen Boerenbond, Groene Kring, Algemeen Boerensyndicaat, jong ABS, BioForum en VAC.

“Het zorgvuldig opgesteld akkoord is de snelste weg om uit te voeren wat Europa vraagt en om resultaat te boeken op het terrein”, klinkt het. “Wij begrijpen niet dat een politieke discussie over bijkomende nulbemesting op het bord van de landbouw-, natuur- en milieuorganisaties wordt gelegd. Deze versnelde nulbemesting zou van toepassing zijn op een paar 1.000 ha in de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Hierdoor verliezen vele jonge en toekomstgerichte landbouwers elk toekomstperspectief voor hun bedrijf.”

“We zijn verontwaardigd dat het sectorakkoord nu dreigt te sneuvelen. Toen het akkoord in maart van dit jaar werd gesloten, klonken er terecht felicitaties vanuit vele politieke hoeken. We roepen de natuur- en milieuorganisaties op om snel het akkoord te finaliseren. Daar winnen landbouw, natuur en waterkwaliteit bij en het geeft duidelijkheid aan onze boeren”, concluderen de organisaties.

Lees ook in Akkerbouw

Belgapomprijs blijft stijgen

Aardappelen Na eerdere prijsstijgingen in de voorbije weken, meldt Belgapom deze week opnieuw een prijsstijging voor de rassen Fontane en Challenger. Ditmaal van 550 naar 600 euro per ton (zonder BTW).
Meer artikelen bekijken